Tag Archives: Plasterk

Overheid: Stop Sleepnet Afluisteren (NL language)

Overheid: Stop Sleepnet Afluisteren In augustus kwamen de eerste onthullingen via klokkenluider Edward Snowden over het grootschalig afluisteren door NSA c.s. naar buiten.  De aandacht in de media is bijna voornamelijk gevestigd geweest op de tot dan toe onvoorstelbare omvang … Continue reading

Posted in flocking, NSA, privacy | Tagged , | Leave a comment