Er gaat WEL iets boven GRONINGEN en boven DUITSLAND: kankerverwekkend roet, afkomstig uit de ESD-SIC fabriek in Delfzijl.

Blazer bij ESD

ONTPLOFFING (dubbele Blazer) bij de ESD-SIC Fabriek in Delfzijl

 

Al meer dan 10 jaar is het bij (Provinciale)/ Gedeputeerde Staten van Groningen, ambtelijke bijstand én ESD-SIC zelf, bekend, dat:

–  het bedrijf ESD-SIC in Delfzijl haar productieproces niet beheerst;
–  er 
vanuit ontploffende ovens frequent zogenaamde ‘blazers’ optreden én
–  
er daardoor kankerverwekkend (asbestachtig) bèta-siliciumcarbide en andere Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS en FIJNSTOF verspreid worden naar de buitenlucht.


Het bedrijf maakt uit petroleumcokes en zand Siliciumcarbide (o. a. voor slijpschijven).

Zonder de ontploffingen worden ook de schadelijke ZZS-stoffen verspreid tijdens het, met waterstralen, blussen van de ovens. Het hele bedrijfsterrein, de kantoren en de (directe)omgeving zitten onder de troep.
Schapen mogen er niet weiden  van de Voedsel en Warenautoriteit (nu NVWA).

Genoemde stoffen (grof en fijn stof) zijn levensbedreigend vooral voor inwoners van onder meer heel Nederland en Duitsland. Al 16 jaar geleden is deze vervuiling aangekaart. De bazers ontstaan van tijd tot tijd vanuit het reagerende bitumenafval in de ovens, oa. afkomstig uit de UK.. Hierdoor, en tijdens het blussen van de ovens ontstaat een grote uitstoot van genoemde stoffen naar de buitenlucht.

Ondanks toezeggingen door de directie ( http://www.esd-sic.nl/nieuws ) heeft men tot nu toe deze ontploffingen niet kunnen voorkomen. Men heeft dus het fabrieksproces niet onder controle. Noch voldoet men aan de normen van uitstoot, waardoor mensenlevens al vele jaren in gevaar en/of bekort zijn.

ESD Brief

In bovenstaande brief van 13 juli 2018 hebben Henk C. J. Dorrestijn, Tamara A. Dorrestijn – Sevastijanova en ik het bevoegd gezag van de Provincie Groningen opgeroepen genoemd proces in deze fabriek per direct uit bedrijf te laten nemen, in afwachting van een redesign en herbouw van het proces, zodanig dat het zonder explosies en schoon volgens de normen kan worden herstart.

De Griffier van de Provinciale Staten van Groningen heeft geantwoord dat onze brief geagendeerd is om in de Commissie “Ruimte, Natuur en Leefbaarheid” van de PS te worden behandeld op 19 september 2018 (zie www.provinciegroningen.nl ) in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Jaap van Till, Rhenen (TheConnectivist van deze Blog)

About broodjejaap

See ABOUT on TheConnectivist.wordpress.com
This entry was posted in Fijnstof, kankerverwekkend roet, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s