Onderdeel Verkiezingsprogr Piratenpartij Amsterdam: de “Beter Breedband” Aanpak

FttH aansluitingen

UPDATE 9 januari: zie PS2. 10 januari: programma Piratenpartij Amsterdam

UPDATE Op 9 dec 2017 heeft de ALV van de Piratenpartij Amsterdam de  BETER BREEDBAND aanpak aanvaard ter uitvoering van het gestelde in het verkiezingsprogramma H.7 over een netwerk in de stad.

Jaap van Till, TheConnectivist 

=========================================================

Samen Werken aan Beter Breedband

Opgesteld als input voor verkiezingsprogramma Piratenpartij GR2018

ir. Jaap van Till, lidnr. 1413, versie 6, 28 dec. 2017       Versie 4 dd. 8 dec. 2017

1. De Piratenpartij zet zich in voor het samen werken aan “BETER BREEDBAND” netwerkaansluitingen voor internet toegang in het HELE land.

• voor ALLE woningen, huizen, kantoren, boerderijen;

• met hogere snelheid (capaciteit) en hogere kwaliteit van de verbindingen;

• ten behoeve van grotere sociale cohesie, betere educatie en samenwerking in de

netwerkmaatschappij ten behoeve van alle burgers en bedrijven;

• ten behoeve van een beter vestigingsklimaat; synergie en innovatie via . netwerkdiensten.

2. Concreet kan dit bereikt worden door:

Afdwingen van een Universal Service (US) verplichting aan de providers van betaalbare aansluitingen overal (zie boven) met minimaal 1 Gbps, symmetrisch, sustained en met hoge beschikbaarheid.

3. Nadere toelichting van bovenstaande termen.

a. Internet toegang is tegenwoordig een basisvoorziening. In dit stuk ligt hier de focus op omdat er bottlenecks en mismatches in vraag en aanbod zijn. De Piratenpartij wenst deze op te heffen ten behoeve van het algemeen belang i.p.v. voorrang te geven aan verdienmodellen van aanbieders en (grotendeels buitenlandse-) aandeelhouderswaarde. Vaak is Internet toegang onderdeel van pakketten (zg. “tripple play” of “quatro play” van TV kanalen, telefonie, internet en soms mobiele abonnementen), soms ook nog verticaal geïntegreerd met content zoals voetbal wedstrijden of exclusieve films om klanten te binden.

De diensten bovenop internet toegang zijn heftig in beweging en ontwikkelen zich onstuimig. Soms is hun levensduur maar kort terwijl de de levensduur van glasvezel (=(optic fiber infrastructuren minstens 30 jaar kan zijn). Het is dus beter om die diensten en de infrastructuur van elkaar los te maken, en velen in staat te stellen nieuwe diensten uit te kunnen testen en tot bloei te laten brengen. ‘Betere bandbreedte’ en kunnen opschalen overal in het land is voor die verdere ontwikkeling van cruciaal belang en geeft vele nieuwe kansen voor waardecreatie.

b. Universal Service. Dat is een begrip wat overal ter wereld werd ingevoerd voor de verdere uitrol van telefoonaansluitingen in het begin van de vorige eeuw. Die uitrol stagneerde toen namelijk omdat bijna alleen bedrijven en rijke burgers een telefoonverbinding namen. Om de uitrol naar alle bureaus en alle woonhuizen weer vlot te trekken en te bevorderen, het was immers in ieders belang om meer mensen te kunnen bereiken, stond men het telefoonbedrijf toe om kruis subsidies van rijken naar armen te benutten. Daar was maatschappelijke consensus over. En het betekende dat iedereen in het hele land voor het zelfde eenmalig aansluit-bedrag en dezelfde maandelijkse aansluitkosten een zwarte telefoon kreeg onafhankelijk van de fysieke omstandigheden. Ook de vuurtorenwachter ver weg werd dus niet gestraft voor de plaats waar hij woonde en werkte. De kruissubsidie vereffende die verschillen. En het cherrypicken (alleen het laaghangend fruit plukken) werd gestopt.

Nu bevinden we ons in een vergelijkbare situatie [2]. De uitrol van glasvezel (optic fiber) infrastructuren stokt, of blijft aan het einde van de straat hangen, waar weer wordt overgegaan op een stuk koperdraad of coax naar de huizen.  Of zoals in grote steden komt de fiber infra het flatgebouw of appartementsgebouw niet verder binnen. Wij stellen voor om voor die “moeilijke” eindstukken weer US in te voeren. Ook nu geldt weer dat het in ieders belang is om met meeraansluitingen serieus hoge snelheid en hoge kwaliteit verbindingen te hebben.

Zoiets zou kunnen via een US fonds waar op lange termijn ook weer inkomsten uit zullen komen. US vereist wel een ander “regelgevend regime” dan de huidige ‘infrastructuur concurrentie’ en mantra’s over ‘marktwerking’, die duidelijk vastgelopen zijn. Bovendien zou het uitsluitend voor de zg. ISO-OSI lagen 0, 1 en 2 van de digitale infrastructuur moeten gelden. De glaskabels in de grond worden dan een open nutsvoorziening net zoals het wegennet.

c. 1 Gbps, symmetrisch en sustained. Op 5 december j.l. stuurde de nieuwe Staatssecretaris Mona Keijzer een Brief naar de Kamer waarin zij ontkent dat er problemen zijn met de “uitstekende” digitale verbindingsinfrastructuur in ons land. Die zou stukken beter zijn dan de in de ons omringende landen. En er wordt nog steeds hard aan gewerkt om die te blijven verbeteren en daarin wordt door de bedrijven flink geinvesteerd. Men zegt thans geen sterke vraag te hebben ontmoet naar nog veel hogere snelheden dan bijv. 100 Mbps wat hier en daar geleverd wordt, zie [1]. Klinkt aardig maar het klopt niet. KPN en Ziggo (de duopolie) zijn inderdaad zeer hard bezig om hun optic fiber backbone en infrastructuur steeds dichter bij huizen en bedrijfsgebouwen te krijgen en gaan dan via convertors (zijn duur en power + onderhoud vereisend) verder over twisted pair koperdraden resp. coaxkabel langs de huizen. Waarom zo’n hybride netwerk en niet die laatste ca.100 meter ook verglazen? Te duur? Te tijdrovend in aanleg? Ik vermoed dat ze er om andere redenen zo lang mogelijk mee willen wachten. Raar, want ook voor de 5G mobiel uitrol zullen micro cellen via een veel fijnmaziger glas netwerk moeten worden aangesloten. Is dat wachten erg? Ja, want die stukjes koperdraad vormen een belemmering en een rem op verdere ontwikkeling van de digitalisering. De ACM heeft al aangegeven dat de huidige specificaties van aansluit snelheid te vaag zijn. Klanten krijgen mooie cijfers te horen. Via persberichten over de “hoge snelheid”. Maar dat is alleen de download snelheid. En in de specificatie staat dan TOT 50 Mbps. Omdat de werkelijke snelheid sterk fluctueert door de medegebruikers krijg je dan effectief (ook wel genoemd ‘sustained’) maar een stroom van bijv. 15 Mbps. Het is zoiets als op een pak melk zetten “bevat TOT 1 liter” en er dan maar 1/3 liter indoen.

Ik raad u aan uw werkelijke download en upload snelheid eens een paar keer per dag te meten bijvoorbeeld met een APP als “Net Analyser Pro” van Techet.net . Dan vindt je bijv. dat de “tot 20 Mbps” verbinding maar gemiddeld 15 down en 3 up is in plaats van de 20 Mbps die je dacht te krijgen. Buiten de steden is het nog erger. Vanwege de lange koperdraden (demping en overspraak), waar telefonie goed mee ging, krijg je maar een paar honderd Kbps internet over de lijn. En uploaden, wat voor agrarische rapportages nodig is,  duurt uren, als de kinderen tenminste even niet Skypen of Facebooken. En toch moeten de buitenbewoners en -ondernemers voor ADSL het volle tarief betalen. Alle providers via koper en sommige zelfs via glas bieden asymmetrische snelheden aan. Dat wil zeggen sneller downloaden dan uploaden. Toch is “symmetrisch” voor de zakelijke klanten (dus ook boeren en MKB) een vereiste. Als je met elkaar bijv. tussen vestigingen communiceert, is de snelheid waarmee je upload dus ook de snelheid waarmee het aan de andere kant van het netwerk eruit komt, ondanks het feit dat download bitrate aldaar veel hoger is. Dus als je bijv. allebei met 15/3 Mbps aangesloten bent kan je maar 3/3 Mbps met elkaar communiceren. Als ik heel langzaam door de telefoon praat kan men het aan de andere kant van de lijn niet sneller beluisteren. Bedrijfsgebruik en andere vormen van digitaal communiceren en samenwerken wordt dus in de huidige digitale infrastructuur afgeknepen.

4. Situatieschets en motivaties voor onze stellingname.

Een andere kwestie die de aanbieders en bestuurders nog niet helemaal hebben ontvangen is het feit dat aan de kant van de aangeslotenen niet langer ÉÉN telefoontoestel, ÉÉN TV ontvanger voor het hele gezin en ÉÉN PC aan de netten hangt. Maar er zijn nu in-huis netwerken met tientallen computers in allerlei vormen en uitvoeringen zoals smartphones, laptops, tablets, printers en hele series andere dingen je s’nachts eigenlijk zou moeten uitzetten. En die gebruiken allemaal af en toe heftig en ongeduldig die internetaansluiting.

Alleen al zo’n laptop genereert per subveldje op je browserscherm een korte maar hevige sessie met een computer bijv. in Japan voor een interactief advertentieplaatje. Hoe sneller de internet verbinding is hoe meer van deze parallel sessies, die ieder aandringen (herzenden vraag) om reactie over het net te krijgen, worden opgestart; zodat de capaciteit van de verbinding opgeslokt wordt. De gebruiker bijv. een scholier, went aan zo’n hoge snelheid verbinding en wil die thuis ook ….

Wat ook niet in de Kamerbrief geadresseerd wordt is dat het het leveren van behoorlijke internet snelheden niet een project is wat klaar is, zoals “EU eis van 30 Mbps gehaald”, of vanaf nu gewoon langzaam kan groeien door bijv. meer Vectoring of DOCsis 3.0 uit te gaan rollen.

Neen, het is een voortgaand proces met een gestage exponentiële groei in eisen aan de capaciteit. Alleen een volledig verglaasde digitale infrastructuur kan toekomstbestendig en met behoorlijke stappen in snelheid (capaciteit) verhoogd worden. In een aantal landen zien we nu daartoe al “GigaBit network access” aanbieden, reden waarom wij dit ook in ons land nu al aanbevelen om samen aan te gaan werken. Die 1 / 1 Gbps aansluitingen zijn dan startpunt (daarom staat er minimaal 1 Gbps in bovenstaande eis)  om nog vele jaren deze basissnelheid te kunnen verhogen of op verzoek hogere aansluitings-kwaliteit te kunnen leveren. Alleen met fiber optic network access kan dit serieus doorgroeien, vandaar dat alleen deze toekomstbestendig is en niet steeds nieuwe hardware in het netwerk vereist.

Alleen daarmee kunnen we nieuwe en krachtige computer gebaseerde diensten en systemen gaan ontwikkelen en bouwen zoals het deze week onthulde Holo , zie [4]. Het ontwikkel team heeft mij al laten weten dat ze heel graag Nederlandse software en netwerk wizzards willen inschakelen om op hun platform spannende dingen te laten draaien. Maar dan moeten de de-centrale server boxen die mensen kunnen aanschaffen wel snel en symmetrisch op internet aangesloten zijn om nieuwe P2P diensten te kunnen leveren.

Een andere trend die hogere uploadsnelheden vereisen is het maken en editen van video opnames die in teamverband worden bekeken en verbeterd. Bijvoorbeeld om Vlogs of Youtube film kanalen te vullen. Dit neemt heel sterk toe en men ontwikkelt games en andere uitingsvormen, waar nieuwe werkgelegenheid uit voortvloeit. Ook dit vereist hoge sustained datastromen en niet stotterende beeldjes.

Ten slotte in dit verband nog dit over [1] : ELKE laptop of PC  heeft al jaren een 1 Gbps poortje voor een Ethernet- of USB kabeltje om aan te sluiten op een LAN of modem.  Symmetrisch  (via een IC van 50 cent binnenin de laptop). In het geval van Apple Computer laptops is er de “Apple Thunderbolt naar Gigabit Ethernet Adapter”. Zeur dan dus niet dat er geen vraag naar hogere snelheden (en symmetrische aansluitingen) is.

De recente Stratix Breedband Atlas [3] geeft niet alleen de status van alle panden in NL wat betreft aansluitingen op breedband maar ook de KWALITEIT (soort kabels en hoogste snelheid) daarvan die maximaal “voorradig” is. Online te zien, via de link van [3] kunt u inzoomen naar uw eigen woonhuis of woning.

5. Problemen en beletsels die we samen moeten oplossen

Kort gezegd zijn de belemmeringen in het buitengebied en de binnensteden verschillend. In de buitengebieden liggen bedrijven en boerderijen zeer random verspreid in het land, hoewel de afstand tot wegen erg meevalt (een paar honderd meter). Dichtheid van woningen is laag, zodat sleuven door het terrein moeilijk gedeeld kunnen worden. En aantal klanten (belangrijk voor beurswaarde providers) is relatief laag. Betekent dus dat vraagbundeling voor breedband aldaar een noodzaak is, en de bewoners aldaar hebben echte urgente problemen met hun huidige verbindingen. Moet dus samen opgelost worden, terwijl de inwoners er best wat voor over hebben, kan mogelijk de Universal Service eis de extra zet geven om Beter Breedband ook daar vlot te trekken.

In de binnensteden en flatwijken is men bij de uitrol van optic fiber aansluitnetten op een ander probleem gestuit. De aansluiting bij de voordeur brengen is niet voldoende. Binnenshuis en zeker in flatgebouwen en appartementsgebouwen moet er eenmalig binnenshuis ook een backbone bekabeling worden aangelegd, waar alle bewoners aan meedoen en meebetalen.*) Dit vereist initiatief en solidariteit in de VVE. Bijkomend probleem is dat in de binnensteden er heel weinig ruimte onder de straat over is om buisjes in te graven, afgezien van de overlast die graven geeft. Onder de straat liggen al heel veel kabels en andere buizen.

Oplossingsrichting in de steden

Willen de providers niet verder met “glas” naar bedrijven en huizen dan hun respectieve Straatkast cq. Kabelkast? Ok, dan komen wij ze tegemoet ! Dan leggen wij in een wijk of straat samen de buizen met glas binnenshuis en onder de straat naar de dichtstbijzijnde “kast waar glas start”. Die kasten worden dan het “ISRA” punt, beheersgrens tussen providers en abonnees. En via een glaslas wordt de verbinding via optic fiber end-to-end. Mogelijk kunnen deze wijk / straat initiatieven ondersteund worden via een Universal Service fonds.

Willen we dit? Zo ja, dan wordt het tijd dat we samen met de handen gaan wapperen. Het aardige van optic fiber digitale infrastructuren is dat ze zeer lang, 20-30 jaar, meegaan met minimaal onderhoud (OPEX); toekomstvast zijn qua verder omhoog kunnen brengen van de capaciteit. Nadeel is dat er eenmalige investeringen (CAPEX) in aanleg en aansluiting moeten worden gedaan, die uitgesmeerd over de lange termijn al veel lagere totale kosten betekenen dan blijven upgrade van de korte stukjes koperdraad met hele dure en kwetsbare kastjes.

Tijd voor gemeentes en rijk om in het algemeen lange termijn belang nu de hobbels voor Beter Breedband te nemen. De Piratenpartij neemt hiervoor het initiatief.

6. Verwijzingen

[1] Kamerbrief dd. 5 december 2017 van het Ministerie EZK met reactie op Rapport ‘Nederland op Glasvezel’ van FCA; ondertekend door mr. drs. M.C.G. (Mona) Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

[2] “Waarom de aanleg van glasvezel in Nederland stokt –Doordat KPN liever zijn bestaande kopernetwerk oplapt, dreigt de aanleg van supersnel glasvezelnet tot stilstand te komen. Experts vrezen dat Nederland zijn wereldwijde koppositie verliest –“, David Bremmer, AD, 06-12-17.

[3] De Stratix breedband atlas. Nieuwsgierig naar de breedbanddekking op uw locatie?Site van de BreedbandAtlas.nl is onlangs live gegaan en het is mogelijk om via eeninteractieve kaart de dekking van consumentenbreedband voor alle panden in Nederland te zien.

[4] Voorbeeld van een nieuwe dienstverlening via symmetrische breedband: HOLO ontwikkelproject: https://theconnectivist.wordpress.com/2017/12/06/we-can-take-back-the-internet-with-holo-shared-p2p-hosting/

============================================

PS1. Enige weken na het opstellen van bovenstaande “BETER BREEDBAND Aanpak” voorstel heeft de UK Government het zelfde instrument in stelling gebracht om de digitale infrastructuur in geheel UK weer op peil te krijgen. Zowel breedband als mobiele dekking in dat land zijn namelijk beschamend achtergebleven en dat beschadigd de economische en maatschappelijke mogelijkheden.  De Engelse Regering was het beloven en dan niet doen van BT beu en mede op aandringen van zeer veel economische en maatschappelijke organisaties is er nu een Universal Service Obligation (USO) voor breedband ingesteld. Zie: https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/20/high-speed-broadband-to-be-legal-right-for-uk-homes-and-businesses

 –
PS2.
Het probleem*) van het naar binnen brengen van de FttH aansluitingen in flatgebouwen & appartementsgebouwen (en binnen woningen en kantoren naar werkplekken), kan BETER (met minder straling en storingen) worden opgelost met Plastic Optic Fiber (POF) kabeltjes. Die kunnen door bestaande gele of aan te leggen elektriciteitsbuisjes worden aangebracht. In de verglaasde stad Harderwijk is dit al met succes toegepast. Ook deze binnenshuis-aansluitingen kunnen mensen grotendeels zelf monteren (DIY). En het genereert nieuwe werkgelegenheid voor slimme jongelui bij o.a. het configureren. Ik ben benieuwd of POF en de stekkerdoosjes voor glasvezelCPE, router, switch, ethernetaansluitingen en Wi-Fi picocells bij de Gamma of de Aldi komen te liggen.
#

Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van de PiratenPartij Amsterdam: zie 4e programmapunt:

PPA Progr

About broodjejaap

See ABOUT on TheConnectivist.wordpress.com
This entry was posted in Beter Breedband, GbpsEth, piratenpartij, Uncategorized, Universal Service Obligation, USO and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Onderdeel Verkiezingsprogr Piratenpartij Amsterdam: de “Beter Breedband” Aanpak

  1. Pingback: Sheets van de “Beter Breedband Aanpak” lezing bij ISOC.nl Conf | The Connectivist

  2. broodjejaap says:

    De Beter Breedband Aanpak is ook gepresenteerd op de ALV van de Piratenpartij Nederland.

  3. broodjejaap says:

    Een goed voorbeeld van hoe het kan in Europa is Ierland waar men al 1.7 miljoen gebouwen en woningen, ook ruraal, heeft aangesloten met 1000 Mbps = 1 Gbps zie
    http://fibrerollout.ie/open-eir-passes-130k-rural-homes-businesses-fibre-home-ftth/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s