Van MEER naar BETERE Internet Verbindingen

Better Broadband Openreach-BT

((update 26 April: XS$ALL gaat van 50/5 naar 80/8 )) ((update 27 febr: Australische ACM (ACCC) is hier ook mee bezig , zie PS.)

((update mei 2017.  OFCOM ( ACM van de UK) heeft ook zo’n test voor de burgers : https://checker.ofcom.org.uk/   ))

((update 27 juni 2017: Artikel in Consumentengids toegevoegd))

Open Brief aan de Autoriteit Consument en Markt ( ACM ),  dd. 26 febr 2017

RE: Dit is een verzoekschrift  met betrekking tot betere aansturing door de ACM van de “Breedband Markt” in ons land.

===================================================================

Autoriteit Consument en Markt (ACM);  Postbus 16 326 , 2500 BH  DEN HAAG 

Ter attentie van:  Mr Chris Fonteijn, Bestuursvoorzitter.

.

Geachte Mr Fonteijn,                                                         Rhenen, 24 februari 2017

De missie van de ACM bestrijkt een zeer breed terrein en is deels alsvolgt geformuleerd:  [ACM houdt toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen.]  Ietwat oneerbiedig formuleer ik dat korter als: “marktmeester, die in de gaten houdt of de markt goed functioneert”.

  • Tot mijn spijt moet ik constateren dat er wat betreft de consumentenmarkt voor internet netwerkaccess in ons land , wat die belangrijke marktmeesterfunctie betreft, een hiaat ontstaan is.

Ik ga er daarbij van uit dat de beoogde “mededinging” een middel is tot in gang houden van het proces van voortdurende verbetering van de prijs/kwaliteit verhouding van Internet-verbindingen geleverd door Netwerk Providers (o.a. ISP’s en kabelaars) aan consumenten ; in plaats van een doel.

  • De penetratie van “breedband” via vaste verbindingen met optische vezels, koperdraden of coaxiale koperkabels; of draadloos via Wi-Fi, mobiel 3G of 4G is in ons land zeer hoog vergeleken met de ons omringende landen. En er wordt voortdurend gewerkt aan verdere uitrol in buitengebieden en upgraden van de netwerken van de aanbieders. Omwille van de compactheid van deze brief laat ik links naar onderzoeksgegevens op dit gebied hier achterwege.
  • Tegelijkertijd met deze hoge penetratie van aansluitmogelijkheden zijn  de behoeften aan kwaliteit van de verbindingen bij de gebruikers ervan ook nog steeds aan het stijgen. De perceptie van de bewoners van huizen, of in kantoren, die samen gebruik maken van een breedbandaansluiting vertonen gewenning aan snelle response en schermvulling zonder haperingen en minimale tekenen van congestie/ onderbreking van delen van dialoog/sessies. En men raakt er met de dag meer afhankelijk van in het maatschappelijk of zakelijk functioneren.

Het hierboven genoemde hiaat is ontstaan door een mismatch tussen wat wordt aangeboden en wat men wil kunnen kopen, en dat komt omdat de handelswaar niet goed (niet relevant) of uiterst vaag wordt getoond (aangeprijsd).  Met andere woorden op de “marktkraam” is de koopwaar niet goed te zien, dus het caveat emptor van de Romeinen kan wijn werk niet goed doen.

Wat is er aan de hand?

  • Op vergelijkingssites worden een aantal cyfers vergeleken van de verschillende aanbieders die niet echt relevant/ duidelijk omschreven zijn en/of niet corresponderen met hetgeen na bestelling geleverd. Ook corresponderen die cyfers niet goed met de kwalitietsperceptie van de gebruikers.

Voorbeeld van een vergelijkingssite (slechts een paar bladzijden hier getoond), na intoetsen van een huisadres:

isp-1

isp-2

isp-3

Toelichting: Er zijn bij sommige providers verschillende bundels met telefonie en TV kanalen beschikbaar. Onder het “Meer info” veld kan men dan door aanklikken meer gedetailleerde info krijgen. En op de sites van de betreffende “internet access provider” (ISP) staat dan nog meer, bijv. over maximale upload  en download bandbreedte. En soms zelfs een online meetprogramma om de actuele flow (zie onder) van een met een kabel op de modem aangesloten PC/Laptop te testen. Kan omdat je immers online bent als je die site bekijkt.

Wat is er dan mis?

(A) Bij de aanbiedingen (op de leveranciers sites van aansluitingen) wordt meestal een marketing term gebruikt ‘snelheid’ of ‘bandbreedte’ waaronder wordt verstaan MAXIMAAL mogelijke data transport snelheid op die verbinding. En als dat er niet bijstaat wordt dat ingekort als “TOT x Mbps (Megabits per seconde, en dus niet Mb, want dat lijkt ook nog eens op MB , wat een maat is voor opslag of overgebracht volume in Bytes). Dat “tot” is misleidend. Stel je voor dat er op melkpakken zou staan: Inhoud tot 1 liter, en dat je dan mag raden hoeveel er werkelijk in zit. Ik stel daarom voor dat ISP’s verplicht worden een werkelijke beoogd te leveren snelheid Flow aangeven bij aanbiedingen, te weten de “effectieve = sustained gemiddelde datatransportsnelheid in Mbps. De begrippen “bandbreedte (van de frequenties)” en “breedband” zijn afkomstig uit de analoge electronische telecommunicatie en passen niet meer op de hier beschreven digitale netwerkaansluitdiensten.

Het aardige is dat klanten en consumenten deze download Flow zelf kunnen meten, en wel op smartphones, via op zijn minst twee verschillende APPs (verkrijgbaar voor Apple OS en Google Android):

ACM foto2

Dit is een screenshot van de Speedtest App van Ookla.com (Seattle) “global broadband testing”‎. Er is ook een online versie beschikbaar op Speedtest.net .

De tweede die ik wil noemen is de App “Net Analyser Pro” van Techet.net, tevens voor zowel iPad/iPhone als Android devices:

net-analyser

B. Wat is er nog meer vaag/ onderbelicht in de gegeven marktinformatie van de ISP’s en kabelaar(s)?

Behalve de download snelheid is ook de upload snelheid van belang. Soms wordt die inderdaad vermeld, en is die aanzienlijk trager (dat wil zeggen A-Symmetrisch) dan de download snelheid. Maar er wordt in de advertenties en vergelijkingen niet erg veel aandacht aan geschonken. Ik heb zelfs een paar keer te horen gekregen dat consumenten dat helemaal niet zo nodig vinden (was o.a. bij een FttH aanbieder !). Die upload snelheid, die trouwens ook meetbaar is, zie hierboven, is wel degelijk voor velen van belang. Bijvoorbeeld bij oploaden van foto’s films en bestanden. Bij oa. games en bij telewerken op de cloud service van het bedrijf. Waarom? Omdat als je een trage uploadsnelheid hebt dan kan de gebruiker of bedrijf aan de andere kant van het netwerk wel een hoge downloadsnelheid hebben maar jouw files niet sneller ontvangen dan jij ze kan zenden.  Kan zijn dat mensen het niet belangrijk vinden maar dan kunnen ISP’s differentiatie in hun aanbod aanbrengen door expliciet ook de upload Flow te vermelden ( Bijv: Flow van 20 / 3,7  Mbps ) en naar keuze verschillende Flows met verschillende prijzen / maand.

C. De ACM kan ook vereisen dat expliciet wordt vermeld bij het aanbod wat de “overbooking ratio” is. Dat heeft grote invloed op de al of niet ononderbroken of plotseling vertraagde  performance van de aansluiting waar immers ook nog eens meerdere mensen tegelijk in-huis op aangesloten zijn. Dat wil zeggen bijv. 1:10 dat er tien huizen/kantoren aangesloten zijn op een wijk-knooppunt. Bij ADSL/VDSL of FttH of kabel-netwerken of mobile communicatie basisstations kan de instelling van deze overbooking ratio heel verschillend zijn. Mijns inziens moeten de leveranciers hier explicieter in zijn, want het maakt verschil in het gebruik.

.

D. In advertenties voor sommige mobiele abonnementen is er sprake van bijv. x GB , waarmee bedoeld wordt dat de aanbieding & tarief geldt voor maximaal downloaden van x Giga Bytes per maand. Overschrijd je dat dan wordt na waarschuwing je Flow flink verlaagd als je niet bijbetaald om bijv veel filmpjes te bekijken. Leuk om aldus te concurreren met steeds betere aanbiedingen maar het is feite onzin. Klanten worden afgeknepen in hun gebruik door ze tegen een kunstmatige schaarste en duurdere tarieven aan te laten lopen. En het houdt nieuwe innovatieve mogelijkheden waarbij de bottle necks in de netwerken al lang weggehaald zijn, tegen.

Slotopmerking. Ik hoop dat marktmeester ACM deze eisen ter verduidelijking van het aanbod in de markt, via vrij eenvoudige regels voor [ Flow, Up & Down Flow, overbooking en geen volume-caps]  gaat invoeren. Als stappen richting een beter functionerende ISP markt waarbij ook voor consumenten een betere differentiatie aan Qualities of Service (QoS) gaan worden geboden, in plaats van het vroegere schaarste-verstrekkings model wat in de telecomunicatie gangbaar was.

ir. jaap van till ,  TheConnectivist,  netwerk architect bij Tildro Research in Rhenen , gewezen deeltijd hoogleraar bedrijfstelecommunicatie en digitale infrastructuren aan de TUDelft en gewezen lector bij de HAN in Arnhem.   

========================================= versie 1.0

PS1.  The Australian ACCC = Australian Competition and Consumer Commission  is also on the case:

https://www.accc.gov.au/consumers/national-broadband-network/broadband-speeds

(Via een Reply hieronder kan u dit verzoek mede ondertekenen)

PS2. Een Engelstalige, meer algemene, versie voor collega technici is gepubliceerd op: https://theconnectivist.wordpress.com/2017/01/04/new-measure-for-network-access-speed-flow-x-v-y-mbps-with-z1-overbooking/

 

PS3. I do not know about you, but my partner gets very annoyed and unpleasant within minutes when the Internet connection is congested, non-responsive or slows down her Netflix viewing and WordFeud games :-((.

PS4. XS4ALL.nl heeft zijn abonnees aangeschreven met de aankondiging dat ze ADSL aansluitingen vanaf medio april gaan ‘ophogen’ van maximaal 50/5 Mbps naar 80/8. Reken maar dat we dat als gebruikers zelf gaan meten !!

PS5 Hierbij eerste pagina van Consumentengids artikel, Snel internet_c

Screen Shot 2017-06-27 at 09.21.04

Advies

About broodjejaap

See ABOUT on TheConnectivist.wordpress.com
This entry was posted in internet access, Internet QoS for consumers, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s