C9 7 Minute Lecture on CORRIDORIA : Chain of City Area’s (in the Dutch language)

Dia1

On Thursday October 2, I presented  a “7 minute speech” (similar to the TED format) to the SURFnet user community (SURFnet Relatiedagen 2014) about the Corridoria Development Project of Tildro Research.

The title of the speech is:

“Corridoria: new backbone for EurAsia – chain of city areas with booming science&wealth”

1. The video recording of my speech can be seen on:  http://youtu.be/RnwKSpi0roo

2. The slides shown can be downloaded from this pdf:

SNRD14 JvTill 2 7min    (Including English language summary).

3. Nederlandstalige samenvatting: https://blog.surfnet.nl/?p=3529

Op de SURFnet Relatiedagen (1 en 2 oktober) staan en staat netwerken in de breedste zin van het woord centraal. Een van de onderdelen zijn de 7-minute speeches,die elk gaan over een onderwerp gerelateerd aan netwerken. Jaap van Till (Chief Scientist, Tildro Research) licht in deze blog een tipje op van zijn 7-minute speech.

SNRD14-thema_300

Een kijkje in de “volgende versnelling” van onze “netwerksamenleving”. Kunnen we om werk en welvaart te creëren een transcontinentale backbone construeren voor wetenschap en handel?

Sinds 2008 zitten we in een economische crisis. Gelukkig zijn recent in bepaalde steden en stadsregio’s plotselinge oplevingen in werk- en creative class-uitingen. Door nieuwe combinaties van vakkennis en nieuwe vormen van netwerk-samenwerking, trans-sector en trans-tribaal. Ja, inclusief coöperatie tussen wetenschappers en ondernemers. Open Source Co-Creatie over fysieke- en cultuurgrenzen heen. Richard Florida beschreef het statistisch meetbare verschijnsel van steden waar dingen gaan zoemen (zoals nu in Berlijn) door Tolerantie & geTalenteerde jonge mensen & breedband Technologie en steden waar de slimpies juist al jaren wegtrekken. Positieve voorbeelden waar nieuwe banen gecreëerd worden en de werkeloosheid gedaald is zijn Rotterdam, Eindhoven en in zuid-Duitsland. Beieren heeft als slogan “Laptops und Lederhosen”.

Nieuw is dat die stadsregio’s aan het opbloeien zijn in een OPEN KETEN van onderling goed verbonden en in bijzondere dingen gespecialiseerde steden. Net zoals ooit de keten van Hanzesteden opbloeiden door handel en uitwisseling van kennis en skills. Maar nu van Dublin via midden Engeland, door Nederland, het Ruhrgebied, Beieren, Oostenrijk, helemaal tot in Istanbul. Ik noem deze steden-keten “Corridoria” en ik houd De Lijst bij van steden die er op zitten, opgebloeid zijn of ook spoedig welvarend zullen worden en dus uit de recessie komen.

Ruwweg volgt Corridoria de Rijn en Donau rivier dalen, waar ook historische verklaringen voor zijn. De oude culturen ontstonden ook langs bijvoorbeeld Nijl en Ganges. Transport van goederen en mensen hoeft niet over bergpassen. Heel veel van onze huidige cultuur en wetenschap is ooit ontstaan in Midden Azie in steden op de Zijde Routes, door co-creatie van bijzondere wetenschappers uit Europa en China die van elkaar konden leren. De route van Corridoria valt ook af te lezen uit bewegingen in geotagged Twitterverkeer. Corridoria loopt van de Atlantische kust in Ierland tot de kust van de Pacific in China. Omdat deze route Europa sneller verbindt voor goederentransport dan via containerschepen en het transport goedkoper is dan via vliegtuigen, kan het interessant zijn in de betreffende steden van De Lijst te investeren en er vestigingen van educatie en R&D te openen die talent kunnen aantrekken. Wegeninfra, flitsttreinen en lichtpaden tussen die steden zullen als transcontinentale “backbone” gaan fungeren waardoor een “Open Flocking” community zal kunnen ontstaan van bijzondere en begaafde mensen die kunnen migreren van stad tot stad langs de Corridoria lijn.

Haast u zich daarheen zou ik zeggen, daar gaat het gebeuren! De NREN’s zoals SURFnet en internet serviceproviders zullen dan dus niet langer per ‘nation state’ georganiseerd zijn maar langs Corridora en onderdeel van nog iets groters: PlanetBrain.org wat zulke ketens over de hele aardbol zal hebben. Met universiteiten en handelsposten waar betrouwbare zakenmensen samenwerken en goed verbonden logistieke dienstverleners. De onderliggende optic fiber kabelstructuur zal eruit zien als “Gaia’s Necklace”, zodat ook kleinere steden en dorpen rond de verbonden mega-urbane gebieden erop kunnen aansluiten. Verbindingen kunnen waarde helpen creëren tussen mensen die bijdragen leveren en ruilen met juist hele verschillende en verscheidene achtergrond en vaardigheden, als antidotum tegen gewelddadige gesloten en xenofobe stammen die alleen maar alles willen uitroeien buiten hen. U bent welkom in Corridoria om het te gaan bouwen en weven. Daar gaat het gebeuren. Dat kan gaan groeien.

——————————————————————————————–

4. The List of City Area’s on the Corridoria trail is kept up to date at: https://theconnectivist.wordpress.com/2014/04/13/the-list-of-booming-city-regions-on-the-corridoria-trail-april13-14/

5. SURFnet is the National Research and Education Network (NREN) in the Netherlands that provides shared ICT services and network connectivity directly or indirectly to a population of 1.5 million students, educators and scientists.

SURF

About broodjejaap

See ABOUT on TheConnectivist.wordpress.com
This entry was posted in Corridoria, corridors, Fiber optic cables, Gaia's Necklace, Van Till's Principle, Wealth creation and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to C9 7 Minute Lecture on CORRIDORIA : Chain of City Area’s (in the Dutch language)

  1. Jan Reinoud says:

    Hi Jaap, I’m enjoying the Corridoria in Stuttgart richt inw!Best regards&CU soon, Jan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s