Overheid: Stop Sleepnet Afluisteren (NL language)

Oog in AL

Overheid: Stop Sleepnet Afluisteren

In augustus kwamen de eerste onthullingen via klokkenluider Edward Snowden over het grootschalig afluisteren door NSA c.s. naar buiten.  De aandacht in de media is bijna voornamelijk gevestigd geweest op de tot dan toe onvoorstelbare omvang en diepgang van de inbreuk op privacy die dat afluisteren bij burgers, bedrijven en overheden in de wereld maakt.

Ga er maar van uit dat Alles wat u Waar ook doet op Elk moment  (AWE) geregistreerd wordt of uw mobieltje nu aan heeft staan of niet. En of nu wel of niet  online bent. En van zo’n 6 miljard mensen, verdacht of niet, wordt die sleepnet registratie in datacentra sinds jaren en voor de komende vele tientallen jaren opgeslagen en is analyseerbaar door de veiligheidsdiensten van de USA en enkele andere landen.  Mijn technische vrienden en ik en ook de telecombedrijven en internetdienstverleners (die dachten netjes aan hun wettelijke vereiste taplast verplichtingen te hebben voldaan, in geval van verdenkingen) zijn geschokt door de omvang, technische inbraak foefjes die in vele mobieltjes, computers en netwerkapparaten, en zelfs in chips, zijn geimplanteerd om bij alle data waar dan ook te kunnen komen. Zonder dat die veiligheidsdiensten zich aan welke wet van welk land dan ook houden. Dus veel van de ophef en boosheid van politici, zoals over het afluisteren van regeringsleiders zoals Frau Merkel en indertijd Schröder, leden van het Amerikaanse Congress, etc. is ceremonieel en een nutteloos ritueel. AWE = Alles van Iedereen. Ja ook van u.  Dringt het tot u door? Waarschijnlijk niet want veel van de rustgevende berichten van allerlei instanties –in denial- doen het voorkomen of alles nog steeds gaat via: klassieke recherche proces van informatie-inwinnen, de volgens onze wetten verdachte patronen en -personen uitfilteren, overdracht naar opsporingsdiensten, aanhouden van verdachte,  behandeling van de zaak door OM, verdediging en vervolgens uitspraak van de Rechter.  De wetgevers zijn onze regering en parlement. Alles volgens de scheiding der machten plus een proces van vernieuwing en aanpassing aan technologie gebruik, veranderlijke algemene normen en waarden. “Ja natuurlijk worden er ook fouten gemaakt door mensen onder grote werkdruk, maar als we bijvoorbeeld wat bevoegdheden verruimen of de-facto modi-operandi via wet legitimeren dan gaat opsporing en aanhouding weer veel efficienter en beter verlopen”.

Helaas weten die juridisch maar niet technisch geschoolde mensen niet dat er een totaal ander veiligheids en law-enforcement stelsel in de wereld werkzaam is dan waarmee zij denken te doen te hebben.

Voorbeeld is het wereldvreemde wetsvoorstel van Justitie, BZK en Defensie dat AIVD en MIVD moet gaan toestaan om ook (nu bij wet expliciet verboden) draadgebonden internetverkeer en mobiele data ongericht (dus via sleepnetten) te gaan volgen en opslaan, net zoals GCHQ (UK) en NSA (USA) al doen in samenwerking met FBI, en hun onderaannemers.  Aannemen van die wet zou in mijn ogen een historische & desastreuze fout zijn en precies tegenovergesteld aan wat men in de USA wil gaan stoppen: mass unwarranted surveillance.

Toch reageren de meeste van mijn leeftijdsgenoten schouderophalend op de berichtgeving over de vrijgegeven bestanden van Snowden  in o.a. de NRC. “Was toch al bekend!?” “Nogal nutteloos allemaal, want de echte boeven en terroristen weten vast al dat ze elektronisch worden gevolgd en zullen dus wel andere communicatiewegen hebben gevonden. En mensen die niks mis doen volgens de wet hebben niks te verbergen, toch?”. Bovendien geven mensen weinig om het beetje privacy wat nog over is door camera’s, bonuskaarten en alles wat we zonder slag of stoot al bij bedrijven over ons laten verzamelen voor kortingen of ‘omdat ze ons dan beter van dienst te kunnen zijn’.

Ja in hun eigen ogen onschuldige mensen hebben wel wat te verbergen. Sterker nog, wat er, zonder dat we het wisten of wilden, is gebeurd is erg bedreigend voor iedereen. De angstig makende dreiging zit namelijk niet in schaal en diepte van het afluisteren, maar in wat er daarna met die gegevens gebeurt of nog kan gaan gebeuren. En door wie met welk doel.

Op basis van openbare bronnen en gesprekken die ik had met een aantal Amerikaanse en Engelse klokkenluiders kunnen we constateren dat de NSA en hun collega’s na 9/11 een ‘foute afslag’ hebben genomen in hun ijver om terroristen en drugshandelaren in hun kraag te vatten. Binney en Drake hebben uitgelegd dat oorspronkelijk het afluisteren van telefoongesprekken en nadat het gebruik van Internet tot ze doordrong, vrij gericht op basis van verdenkingen of associaties tussen mensen plaatsvond. Er werd wel vrij veel getapt na toestemming, door o.a  het FISA Court, maar vervolgens werden ‘bewegings patronen’ van groepen mensen uit deze gegevensstroom gefilterd en de rest van de meta-data werd gewist.  Zeker die van de eigen Amerikaanse burgers als ze niet in verbinding stonden met buitenlandse suspects. En vervolgens werden de processen doorlopen zoals ik hierboven beschreef.  Ik begreep dat deze werkwijze al lang voor 9/11 de groep onder leiding van Bin Laden opviste. Maar daar bleek bij de generaals geen enkele belangstelling voor te zijn. “Een paar baardmannen in tentjes in de woestijn kunnen toch de USA niet bedreigen!”.  Onder leiding van de generaals aan het hoofd van NSA nam men kort na 9/11 het besluit om alles van iedereen te gaan tappen en omdat de computersystemen nog niet bestonden om alles te analyseren  de gegevens van alle burgers, bedrijven en overheden op individue te gaan opslaan.  In de kelders van het Escorial in Spanje is het archief te bezichtigen wat de koning van Hispanje die wij zo hebben geeerd liet aanleggen over bijna alle Hollanders die wel eens ongehoorzaam zouden kunnen zijn. Evenzo de STASI die bijna alles van de Oost-Duitse burgers in een kilometers lang archief bijhielden, verzameld door hun vrienden en buren. Het baatte het Habsburgse Rijk en het Duitse op angst gebaseerde regime niet. Evenzo blijkt het NSA systeem ook nog steeds niet te werken. Allerlei recente aanslagen in de USA werden er niet door opgemerkt. Op innovatieve totaal onverwachtse acties kan je computers niet laten zoeken. Het is zeer kostbaar en levert helemaal niet op wat beloofd was.

Wat heeft deze verkeerde afslag naar AWE mass surveillance van bijv 6 miljard mobiele telefoonsgeprekken per dag  dan wel opgeleverd? Macht van het security-industrieel complex.

(1) Niet wij, maar zij bepalen of u onschuldig bent of niet. We zijn nu allemaal verdacht en target, wat we ook doen en waar we ook zijn.  Angst voor de klop op de deur en zuiveringen gaat zijn greep op ons krijgen zodat we gehoorzaam blijven. Ook de onschuldigen of misschien wel juist die. De bestanden met metadata zijn vrij eenvoudig te manipuleren door de diensten.

(2) Wordt er om een of andere reden, fout of niet, op u ingezoomd, dan is het aan hen om u te laten oppakken, berechten en straffen. Zonder dat u daar ook maar iets tegen kan doen. Het is NU al zo in ons land, begreep ik van mensen uit de rechtelijke macht, dat als het OM een verdachte op instigatie van de AIVD voor de rechter brengt, de verdediger een sterk gefilterd uittreksel uit de tapgegevens krijgt. Om de bronnen binnen en van de geheime diensten niet traceerbaar te maken en te onthullen. Maar ook om de verdediging geen gegevens in handen te geven die de verdachte zouden kunnen vrijpleiten. Een ‘dilemma’ voor de rechter noemt men dat. Ik noem dat het overbodig maken van de verdediging en de rechter.  En ook u bent dus nu vogelvrij.

(3) In de USA is men al aantoonbaar een stap verder gegaan. Om dit soort dilemma’s te voorkomen worden rechtzaken ‘gefabriceerd’ met moeilijk weerlegbaar bewijsmateriaal wat totaal niet verwijst naar NSA, FBI of CIA. De anti-narcotica brigade DEA, die trouwens ook in ons land werkzaam is, heeft recent ook opgebiecht dergelijke ‘parallel constructions’ (evidence fabrictation) te hanteren en ‘taint teams’ (reputatie beschadigers) in dienst te hebben.

(4) Bedrijven profileren u al in groot detail over uw koopgedrag maar het dossier over u bevat zo onvoorstelbaar veel over uw persoonlijke activiteiten en relaties met anderen dat uw leven als het waren geheel door hen geheel is “opgezogen”.  Ja niet alleen uw porno voorkeuren. Alles. Parkeren, buskaartjes, met wie u waar heeft gepraat. Boeken die u leest, websites die u bekijkt. Filmpjes van u in de trein, foto’s die u maakt en aan anderen laat zien.

Via ‘psychologische profilering’ worden bovendien inschattingen gemaakt over uw denkbeelden en motieven. Die kunnen door overheden in de wereld als ‘goed’ of ‘kwaad’ worden beoordeeld. Journalisten, demonstranten en activisten hebben recent al kennis gemaakt met overheden die niet ven tegenspraak gediend zijn. ‘Denkpolitie’ dus die mensen toetst aan de visie van de leiding van een land. Wat ons voor ogen stond bij de ontwikkeling van internet, namelijk dat cyberspace zich tussen de oren van mensen bevindt, waar overheden geen jurisdictie hebben, geldt dus niet meer.

Begrijp goed dat ik niet aan de kant van destructieve opstandelingen en misdadigers sta. Neen maar ook die behoren zich te kunnen verdedigen, hoe vervelend OM en politie dat soms ook vinden. Werk dan tenminste aan de kwaliteit van rechercheurs en politiemensen in het veld in plaats daar steeds maar op te bezuinigen.  Als minimaal drie politieke partijen in NL het woord ‘Democratie’ in hun naam hebben verwacht ik toch wel dat ze niet zullen toestaan dat die nu plotseling verloren gaat.

Wat ik met (1.2.3) beschrijf is een politiestaat met een centraal geleidde diktatuur, die worstelt met nieuwe technologie.  Met onderdrukking die moreel, politiek economisch en sociaal is. Dat willen we dacht ik  niet.  Of rollen we daar via smartphone App’s, Internet en sociale media gewoon digibeet naïef als we zijn binnen? Beschaving is maar en dun laagje vernis. Het kost honderden jaren om het aan te brengen. Een democratische rechtstaat is in vele landen nog niet eens gelukt om op posten te zetten. Maar dat laagje vernis is zo verdwenen. Dus: overheid stop met massa informatie sleepnetten. Houdt de drie machten gescheiden. En Kamerleden verwerp die wet tot uitbreiding van huidige afluister bevoegdheden.

Ook kan het geen kwaad om de commissie van toezicht op de veiligheidsdiensten uit te breiden met enkele computer- en telecommunicatie deskundigen die beweringen van die diensten op bestandsniveau van de computers kunnen verifieeren. En die toetsen op ‘indiscriminate mass surveillance’. Aftappen heeft immers groteske vormen vormen aangenomen zonder dat wetgevers zich dat bewust zijn geweest. Omdat het technisch kan,  hebben ze het gedaan zonder dat het zichtbaar was.

Gelukkig zie ik veel initiatieven wereldwijd van creatieve en technisch vakkundige jongelui die al lang bezig zijn gegaan om netwerken op een open vrije manier te kunnen gebruiken om samen snel te leren en waarde en banen te creeren. De wederopbouw van de Civil Society, onafhankelijk van bedrijven en nationale overheden, via Internet Freedom is begonnen. Zij willen niet in angst en onderdanigheid leven,  maar bouwen aan duurzame netwerksystemen, bruikbaar door decentrale clusters van zeer diverse verbonden mensen.

Liberty Ladies

=====================================

Ir. Jaap van Till (69) is telecommunicatie- en

internetinfrastructuur deskundige en voormalig

netwerkarchitect, hoogleraar en lector.

==============================

PS 1. Dit verhaal stelt het gedoe over de verklaringen, over de 1,8 telefoon metadata in een maand, van minister Plasterk in een heel ander duister daglicht.

PS 2. Een versie is vrijdag 7 febr 2014 gepubliceerd op Netkwesties.nl:

http://www.netkwesties.nl/655/overheid-stop-sleepnet-afluisteren.htm

About broodjejaap

See ABOUT on TheConnectivist.wordpress.com
This entry was posted in flocking, NSA, privacy and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s