Democracy ? It is Gone. U-1 (update)

china-censorship1

This is a second blog about who and what is really behind Trump, Fagage, Bannon etc. First was https://theconnectivist.wordpress.com/2017/02/18/u-1-democracy-in-the-usa-it-is-gone/  You are not only watched (by Barbie Doll, Samsung TV, GCHQ, NSA, RU, CHIN Govt) but your mind’s perception and choices are manipulated by psy-ops.

WARNING: THIS NEW ARTICLE in the Guardian IS SCARY STUFF and may depress you.

===========================reblog =================

https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/26/robert-mercer-breitbart-war-on-media-steve-bannon-donald-trump-nigel-farage

============================end of reblog==========

I can repost the entire article here if you insist. No, better not on Facebook. DM on Twitter may do.

Think

What can we start to do to resist this attack on our minds?   Dis-obey !!

pipi

Jaap van Till, TheConnectivist       @jvantill

Posted in Uncategorized | Leave a comment

This Still Moves Me When I see It. U-2

Mac 1984

(( Click on the screen to see this film   https://www.youtube.com/watch?v=VtvjbmoDx-I  ))

In 1984 (!)  I did see, at the press conference in Holland, the gospel that Steve Jobs expressed at the introduction of the Apple Macintosh personal computer: his hope and belief was to prevent IBM to become the dominant big brother of all computer sales that would squash innovation. He showed at the SuperBowl game this provocative film to express that hope, showing a girl (freedom and creativity) hurling a big hammer at Big Brother.

I remember that this “1984 video” really moved me in 1984. At that moment I made Jobs’s belief system MY belief system. That people devoted to creativity, constructive change and innovation must fight  the controlaholics of this world.   For more about “belief systems” giving people a WHY for their actions, see the brilliant TEDTalk of Simon Sinek.

You can project who-ever you like on the Silly Powerhungry Old Fart on the screen dictating to his obedient subjects: Steve Bannon?  Nigel Farage? Marine Le Pen?  Vladimir Putin? Geert Wilders ? ….

And the girl is : Ancilla van de Leest of the @Piratenpartij in The Netherlands ?

jaap van till, TheConnectivist

 

Posted in Uncategorized, Uprising-2, Uprising2 | Tagged | Leave a comment

Van MEER naar BETERE Verbindingen

Better Broadband Openreach-BT

Open Brief aan de Autoriteit Consument en Markt ( ACM ),  dd. 24 febr 2017

RE: Dit is een verzoekschrift  met betrekking tot betere aansturing door de ACM van de “Breedband Markt” in ons land.

===================================================================

Autoriteit Consument en Markt (ACM);  Postbus 16 326 , 2500 BH  DEN HAAG 

Ter attentie van:  Mr Chris Fonteijn, Bestuursvoorzitter.

.

Geachte Mr Fonteijn,                                                         Rhenen, 24 februari 2017

De missie van de ACM bestrijkt een zeer breed terrein en is deels alsvolgt geformuleerd:  [ACM houdt toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen.]  Ietwat oneerbiedig formuleer ik dat korter als: “marktmeester, die in de gaten houdt of de markt goed functioneert”.

 • Tot mijn spijt moet ik constateren dat er wat betreft de consumentenmarkt voor internet netwerkaccess in ons land , wat die belangrijke marktmeesterfunctie betreft, een hiaat ontstaan is.

Ik ga er daarbij van uit dat de beoogde “mededinging” een middel is tot in gang houden van het proces van voortdurende verbetering van de prijs/kwaliteit verhouding van Internet-verbindingen geleverd door Netwerk Providers (o.a. ISP’s en kabelaars) aan consumenten ; in plaats van een doel.

 • De penetratie van “breedband” via vaste verbindingen met optische vezels, koperdraden of coaxiale koperkabels; of draadloos via Wi-Fi, mobiel 3G of 4G is in ons land zeer hoog vergeleken met de ons omringende landen. En er wordt voortdurend gewerkt aan verdere uitrol in buitengebieden en upgraden van de netwerken van de aanbieders. Omwille van de compactheid van deze brief laat ik links naar onderzoeksgegevens op dit gebied hier achterwege.
 • Tegelijkertijd met deze hoge penetratie van aansluitmogelijkheden zijn  de behoeften aan kwaliteit van de verbindingen bij de gebruikers ervan ook nog steeds aan het stijgen. De perceptie van de bewoners van huizen, of in kantoren, die samen gebruik maken van een breedbandaansluiting vertonen gewenning aan snelle response en schermvulling zonder haperingen en minimale tekenen van congestie/ onderbreking van delen van dialoog/sessies. En men raakt er met de dag meer afhankelijk van in het maatschappelijk of zakelijk functioneren.

Het hierboven genoemde hiaat is ontstaan door een mismatch tussen wat wordt aangeboden en wat men wil kunnen kopen, en dat komt omdat de handelswaar niet goed (niet relevant) of uiterst vaag wordt getoond (aangeprijsd).  Met andere woorden op de “marktkraam” is de koopwaar niet goed te zien, dus het caveat emptor van de Romeinen kan wijn werk niet goed doen.

Wat is er aan de hand?

 • Op vergelijkingssites worden een aantal cyfers vergeleken van de verschillende aanbieders die niet echt relevant/ duidelijk omschreven zijn en/of niet corresponderen met hetgeen na bestelling geleverd. Ook corresponderen die cyfers niet goed met de kwalitietsperceptie van de gebruikers.

Voorbeeld van een vergelijkingssite (slechts een paar bladzijden hier getoond), na intoetsen van een huisadres:

isp-1

isp-2

isp-3

Toelichting: Er zijn bij sommige providers verschillende bundels met telefonie en TV kanalen beschikbaar. Onder het “Meer info” veld kan men dan door aanklikken meer gedetailleerde info krijgen. En op de sites van de betreffende “internet access provider” (ISP) staat dan nog meer, bijv. over maximale upload  en download bandbreedte. En soms zelfs een online meetprogramma om de actuele flow (zie onder) van een met een kabel op de modem aangesloten PC/Laptop te testen. Kan omdat je immers online bent als je die site bekijkt.

Wat is er dan mis?

(A) Bij de aanbiedingen (op de leveranciers sites van aansluitingen) wordt meestal een marketing term gebruikt ‘snelheid’ of ‘bandbreedte’ waaronder wordt verstaan MAXIMAAL mogelijke data transport snelheid op die verbinding. En als dat er niet bijstaat wordt dat ingekort als “TOT x Mbps (Megabits per seconde, en dus niet Mb, want dat lijkt ook nog eens op MB , wat een maat is voor opslag of overgebracht volume in Bytes). Dat “tot” is misleidend. Stel je voor dat er op melkpakken zou staan: Inhoud tot 1 liter, en dat je dan mag raden hoeveel er werkelijk in zit. Ik stel daarom voor dat ISP’s verplicht worden een werkelijke beoogd te leveren snelheid Flow aangeven bij aanbiedingen, te weten de “effectieve = sustained gemiddelde datatransportsnelheid in Mbps. De begrippen “bandbreedte (van de frequenties)” en “breedband” zijn afkomstig uit de analoge electronische telecommunicatie en passen niet meer op de hier beschreven digitale netwerkaansluitdiensten.

Het aardige is dat klanten en consumenten deze download Flow zelf kunnen meten, en wel op smartphones, via op zijn minst twee verschillende APPs (verkrijgbaar voor Apple OS en Google Android):

ACM foto2

Dit is een screenshot van de Speedtest App van Ookla.com (Seattle) “global broadband testing”‎. Er is ook een online versie beschikbaar op Speedtest.net .

De tweede die ik wil noemen is de App “Net Analyser Pro” van Techet.net, tevens voor zowel iPad/iPhone als Android devices:

net-analyser

B. Wat is er nog meer vaag/ onderbelicht in de gegeven marktinformatie van de ISP’s en kabelaar(s)?

Behalve de download snelheid is ook de upload snelheid van belang. Soms wordt die inderdaad vermeld, en is die aanzienlijk trager (dat wil zeggen A-Symmetrisch) dan de download snelheid. Maar er wordt in de advertenties en vergelijkingen niet erg veel aandacht aan geschonken. Ik heb zelfs een paar keer te horen gekregen dat consumenten dat helemaal niet zo nodig vinden (was o.a. bij een FttH aanbieder !). Die upload snelheid, die trouwens ook meetbaar is, zie hierboven, is wel degelijk voor velen van belang. Bijvoorbeeld bij oploaden van foto’s films en bestanden. Bij oa. games en bij telewerken op de cloud service van het bedrijf. Waarom? Omdat als je een trage uploadsnelheid hebt dan kan de gebruiker of bedrijf aan de andere kant van het netwerk wel een hoge downloadsnelheid hebben maar jouw files niet sneller ontvangen dan jij ze kan zenden.  Kan zijn dat mensen het niet belangrijk vinden maar dan kunnen ISP’s differentiatie in hun aanbod aanbrengen door expliciet ook de upload Flow te vermelden ( Bijv: Flow van 20 / 3,7  Mbps ) en naar keuze verschillende Flows met verschillende prijzen / maand.

C. De ACM kan ook vereisen dat expliciet wordt vermeld bij het aanbod wat de “overbooking ratio” is. Dat heeft grote invloed op de al of niet ononderbroken of plotseling vertraagde  performance van de aansluiting waar immers ook nog eens meerdere mensen tegelijk in-huis op aangesloten zijn. Dat wil zeggen bijv. 1:10 dat er tien huizen/kantoren aangesloten zijn op een wijk-knooppunt. Bij ADSL/VDSL of FttH of kabel-netwerken of mobile communicatie basisstations kan de instelling van deze overbooking ratio heel verschillend zijn. Mijns inziens moeten de leveranciers hier explicieter in zijn, want het maakt verschil in het gebruik.

.

D. In advertenties voor sommige mobiele abonnementen is er sprake van bijv. x GB , waarmee bedoeld wordt dat de aanbieding & tarief geldt voor maximaal downloaden van x Giga Bytes per maand. Overschrijd je dat dan wordt na waarschuwing je Flow flink verlaagd als je niet bijbetaald om bijv veel filmpjes te bekijken. Leuk om aldus te concurreren met steeds betere aanbiedingen maar het is feite onzin. Klanten worden afgeknepen in hun gebruik door ze tegen een kunstmatige schaarste en duurdere tarieven aan te laten lopen. En het houdt nieuwe innovatieve mogelijkheden waarbij de bottle necks in de netwerken al lang weggehaald zijn, tegen.

Slotopmerking. Ik hoop dat marktmeester ACM deze eisen ter verduidelijking van het aanbod in de markt, via vrij eenvoudige regels voor [ Flow, Up & Down Flow, overbooking en geen volume-caps]  gaat invoeren. Als stappen richting een beter functionerende ISP markt waarbij ook voor consumenten een betere differentiatie aan Qualities of Service (QoS) gaan worden geboden, in plaats van het vroegere schaarste-verstrekkings model wat in de telecomunicatie gangbaar was.

ir. jaap van till ,  TheConnectivist,  netwerk architect bij Tildro Research in Rhenen , gewezen deeltijd hoogleraar bedrijfstelecommunicatie en digitale infrastructuren aan de TUDelft en gewezen lector bij de HAN in Arnhem.   

========================================= versie 1.0

(Via een Reply hieronder kan u dit verzoek mede ondertekenen)

PS. Een Engelstalige, meer algemene, versie voor collega technici is gepubliceerd op: https://theconnectivist.wordpress.com/2017/01/04/new-measure-for-network-access-speed-flow-x-v-y-mbps-with-z1-overbooking/

Posted in Internet QoS for consumers, Uncategorized | Leave a comment

Reason, Creativity and Freedom U-2

Whether the twenty-first century will be the most radical of times or the most reactionary … will depend overwhelmingly upon the kind of social movement and program that social radicals create out of the theoretical, organizational, and political wealth that has accumulated during the past two centuries… The direction we select … may well determine…

via Reason, creativity and freedom: the communalist model — P2P Foundation

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Democracy in the USA? It is gone !! U-1

screen-shot-2017-02-18-at-21-30-56

 

(( <– This is how I feel since I read the reblogged article below))

 

 

 

 

 

Well, its citizens CAN press some buttons every so many years, but that does still not mean the Demos= people control the country. Read about a Doctor Strangelove with the help of computers in UK Cambridge with his scientists have constructed a huge computersystem with Big Data stores and your Facebook clicks, to tell EACH PERSON what to think and who to vote for, which evaporates even the last pretense of American Democracy.

This is way beyond what was leaked about the NSA and GCHQ to track and find terrorists.

Good Bye to the Civil Society if Trump & Bannon have gotten hold of this.

Below is a Re-Blog of this article :https://scout.ai/story/the-rise-of-the-weaponized-ai-propaganda-machine

2. Or, as reported yesterday, it is just a sham?  Buzzfeed report finds people who deny that the Cambridge Anaytica system works: http://bgr.com/2017/02/17/trump-cambridge-analytica-report-sham/

Well, I would deny if I was in their shoes that the system that dr. Nix presented was employed in the USA, since that admission would make the Presidential Election in 2016 INVALID. 

3. IMHO the fact that the Cambridge Analytica system is fake or not is maybe not the point. The trend is that it is obvious that the US government WANTS IT. And I can imagine a number of other governments will want it too. And it is a shame that scientists want to build it for them.

Despite waves and waves of emancipation *) since the 1970’s, the weak dicktators did and do not like people from lower ranks in the hierarcies to talk back to them, critisize their leaders or even propose better idea’s. That is why Bannon has declared society should move back to before the 60’s. The “leaders” keep insisting on telling “le peuple” and their own children what to think and do. I will never forget the total surprise on the face of Nicolae Ceaușescu on the balcony of his palace when suddenly people in the crowd dared to shout something back at him, despite strong Securitate presence.

Think

What is the best way to resist the colonization of our brains? Develop and share CRITICAL THINKING .

Once again, totally nails it. The answer to is not censorship, but critical thinking.

jaap van till, TheConnectivist

*) Emancipation = the core driver of the Pirate Parties all over the world.

================start of reblog=====

The Rise of the Weaponized AI Propaganda Machine

There’s a new automated propaganda machine driving global politics. How it works and what it will mean for the future of democracy.

BERIT ANDERSON AND BRETT HORVATH   ,  ILLUSTRATION BY CODY FITZGERALD

“This is a propaganda machine. It’s targeting people individually to recruit them to an idea. It’s a level of social engineering that I’ve never seen before. They’re capturing people and then keeping them on an emotional leash and never letting them go,” said professor Jonathan Albright.

Albright, an assistant professor and data scientist at Elon University, started digging into fake news sites after Donald Trump was elected president. Through extensive research and interviews with Albright and other key experts in the field, including Samuel Woolley, Head of Research at Oxford University’s Computational Propaganda Project, and Martin Moore, Director of the Centre for the Study of Media, Communication and Power at Kings College, it became clear to Scout that this phenomenon was about much more than just a few fake news stories. It was a piece of a much bigger and darker puzzle — a Weaponized AI Propaganda Machine being used to manipulate our opinions and behavior to advance specific political agendas.

By leveraging automated emotional manipulation alongside swarms of bots, Facebook dark posts, A/B testing, and fake news networks, a company called Cambridge Analytica has activated an invisible machine that preys on the personalities of individual voters to create large shifts in public opinion. Many of these technologies have been used individually to some effect before, but together they make up a nearly impenetrable voter manipulation machine that is quickly becoming the new deciding factor in elections around the world.

Most recently, Analytica helped elect U.S. President Donald Trump, secured a win for the Brexit Leave campaign, and led Ted Cruz’s 2016 campaign surge, shepherding him from the back of the GOP primary pack to the front.

The company is owned and controlled by conservative and alt-right interests that are also deeply entwined in the Trump administration. The Mercer family is both a major owner of Cambridge Analytica and one of Trump’s biggest donors. Steve Bannon, in addition to acting as Trump’s Chief Strategist and a member of the White House Security Council, is a Cambridge Analytica board member. Until recently, Analytica’s CTO was the acting CTO at the Republican National Convention.

Presumably because of its alliances, Analytica has declined to work on any democratic campaigns — at least in the U.S. It is, however, in talks to help Trump manage public opinion around his presidential policies and to expand sales for the Trump Organization. Cambridge Analytica is now expanding aggressively into U.S. commercial markets and is also meeting with right-wing parties and governments in Europe, Asia, and Latin America.

Cambridge Analytica isn’t the only company that could pull this off — but it is the most powerful right now. Understanding Cambridge Analytica and the bigger AI Propaganda Machine is essential for anyone who wants to understand modern political power, build a movement, or keep from being manipulated. The Weaponized AI Propaganda Machine it represents has become the new prerequisite for political success in a world of polarization, isolation, trolls, and dark posts.

There’s been a wave of reporting on Cambridge Analytica itself and solid coverage of individual aspects of the machine — bots, fake news, microtargeting — but none so far (that we have seen) that portrays the intense collective power of these technologies or the frightening level of influence they’re likely to have on future elections.

In the past, political messaging and propaganda battles were arms races to weaponize narrative through new mediums — waged in print, on the radio, and on TV. This new wave has brought the world something exponentially more insidious — personalized, adaptive, and ultimately addictive propaganda. Silicon Valley spent the last ten years building platforms whose natural end state is digital addiction. In 2016, Trump and his allies hijacked them.

We have entered a new political age. At Scout, we believe that the future of constructive, civic dialogue and free and open elections depends on our ability to understand and anticipate it.

Welcome to the age of Weaponized AI Propaganda. 

Part 1: Big Data Surveillance Meets Computational Psychology

Any company can aggregate and purchase big data, but Cambridge Analytica has developed a model to translate that data into a personality profile used to predict, then ultimately change your behavior. That model itself was developed by paying a Cambridge psychology professor to copy the groundbreaking original research of his colleague through questionable methods that violated Amazon’s Terms of Service. Based on its origins, Cambridge Analytica appears ready to capture and buy whatever data it needs to accomplish its ends.

In 2013, Dr. Michal Kosinski, then a PhD. candidate at the University of Cambridge’s Psychometrics Center, released a groundbreaking study announcing a new model he and his colleagues had spent years developing. By correlating subjects’ Facebook Likes with their OCEAN scores — a standard-bearing personality questionnaire used by psychologists — the team was able to identify an individual’s gender, sexuality, political beliefs, and personality traits based only on what they had liked on Facebook.

Image Credit: Michal Kosinski, David Stillwell, and Thore Graepel

According to Zurich’s Das Magazine, which profiled Kosinski in late 2016, “with a mere ten ‘likes’ as input his model could appraise a person’s character better than an average coworker. With seventy, it could ‘know’ a subject better than a friend; with 150 likes, better than their parents. With 300 likes, Kosinski’s machine could predict a subject’s behavior better than their partner. With even more likes it could exceed what a person thinks they know about themselves.”

Not long afterward, Kosinski was approached by Aleksandr Kogan, a fellow Cambridge professor in the psychology department, about licensing his model to SCL Elections, a company that claimed its specialty lay in manipulating elections. The offer would have meant a significant payout for Kosinki’s lab. Still, he declined, worried about the firm’s intentions and the downstream effects it could have.

It had taken Kosinski and his colleagues years to develop that model, but with his methods and findings now out in the world, there was little to stop SCL Elections from replicating them. It would seem they did just that.

According to a Guardian investigation, in early 2014, just a few months after Kosinski declined their offer, SCL partnered with Kogan instead. As a part of their relationship, Kogan paid Amazon Mechanical Turk workers $1 each to take the OCEAN quiz. There was just one catch: To take the quiz, users were required to provide access to all of their Facebook data. They were told the data would be used for research. The job was reported to Amazon for violating the platform’s Terms of Service. What many of the Turks likely didn’t realize: According to documents reviewed by The Guardian, “Kogan also captured the same data for each person’s unwitting friends.”

The data gathered from Kogan’s study went on to birth Cambridge Analytica, which spun out of SCL Elections soon after. The name, metaphorically at least, was a nod to Kogan’s work — and a dig at Kosinski.

But that early trove of user data was just the beginning — just the seed Analytica needed to build its own model for analyzing users personalities without having to rely on the lengthy OCEAN test.

After a successful proof of concept and backed by wealthy conservative investors, Analytica went on a data shopping spree for the ages, snapping up data about your shopping habits, land ownership, where you attend church, what stores you visit, what magazines you subscribe to — all of which is for sale from a range of data brokers and third party organizations selling information about you. Analytica aggregated this data with voter roles, publicly available online data — including Facebook likes — and put it all into its predictive personality model.

Nix likes to boast that Analytica’s personality model has allowed it to create a personality profile for every adult in the U.S. — 220 million of them, each with up to 5,000 data points. And those profiles are being continually updated and improved the more data you spew out online.

Albright also believes that your Facebook and Twitter posts are being collected and integrated back into Cambridge Analytica’s personality profiles. “Twitter and also Facebook are being used to collect a lot of responsive data because people are impassioned, they reply, they retweet, but they also include basically their entire argument and their entire background on this topic,” Albright explains.

Part 2: Automated Engagement Scripts that Prey on Your Emotions

Collecting massive quantities of data about voters’ personalities might seem unsettling, but it’s actually not what sets Cambridge Analytica apart. For Analytica and other companies like them, it’s what they do with that data that really matters.

Image Credit: Cambridge Analytica

“Your behavior is driven by your personality and actually the more you can understand about people’s personality as psychological drivers, the more you can actually start to really tap in to why and how they make their decisions,” Nix explained to Bloomberg’s Sasha Issenburg. “We call this behavioral microtargeting and this is really our secret sauce, if you like. This is what we’re bringing to America.”

Image Credit: Cambridge Analytica

Using those dossiers, or psychographic profiles as Analytica calls them, Cambridge Analytica not only identifies which voters are most likely to swing for their causes or candidates; they use that information to predict and then change their future behavior.

As Vice reported recently, Kosinski and a colleague are now working on a new set of research, yet to be published, that addresses the effectiveness of these methods. Their early findings: Using personality targeting, Facebook posts can attract up to 63 percent more clicks and 1,400 more conversions.

Scout reached out to Cambridge Analytica with a detailed list of questions about their communications tactics, but the company declined to answer any questions or to comment on any of their tactics.

But researchers across the technology and media ecosystem who have been following Cambridge Analytica’s political messaging activities have unearthed an expansive, adaptive online network that automates the manipulation of voters at a scale never before seen in political messaging.

“They [the Trump campaign] were using 40-50,000 different variants of ad every day that were continuously measuring responses and then adapting and evolving based on that response,” Martin Moore, director of Kings College’s Centre for the Study of Media, Communication and Power, told The Guardian in early December. “It’s all done completely opaquely and they can spend as much money as they like on particular locations because you can focus on a five-mile radius.”

Where traditional pollsters might ask a person outright how they plan to vote, Analytica relies not on what they say but what they do, tracking their online movements and interests and serving up multivariate ads designed to change a person’s behavior by preying on individual personality traits.

“For example,” Nix wrote in an op-ed last year about Analytica’s work on the Cruz campaign, ”our issues model identified that there was a small pocket of voters in Iowa who felt strongly that citizens should be required by law to show photo ID at polling stations.”

“Leveraging our other data models, we were able to advise the campaign on how to approach this issue with specific individuals based on their unique profiles in order to use this relatively niche issue as a political pressure point to motivate them to go out and vote for Cruz. For people in the ‘Temperamental’ personality group, who tend to dislike commitment, messaging on the issue should take the line that showing your ID to vote is ‘as easy as buying a case of beer’. Whereas the right message for people in the ‘Stoic Traditionalist’ group, who have strongly held conventional views, is that showing your ID in order to vote is simply part of the privilege of living in a democracy.”

For Analytica, the feedback is instant and the response automated: Did this specific swing voter in Pennsylvania click on the ad attacking Clinton’s negligence over her email server? Yes? Serve her more content that emphasizes failures of personal responsibility. No? The automated script will try a different headline, perhaps one that plays on a different personality trait — say the voter’s tendency to be agreeable toward authority figures. Perhaps: “Top Intelligence Officials Agree: Clinton’s Emails Jeopardized National Security.”

Much of this is done through Facebook dark posts, which are only visible to those being targeted.

Based on users’ response to these posts, Cambridge Analytica was able to identify which of Trump’s messages were resonating and where. That information was also used to shape Trump’s campaign travel schedule. If 73 percent of targeted voters in Kent County, Mich. clicked on one of three articles about bringing back jobs? Schedule a Trump rally in Grand Rapids that focuses on economic recovery.

Political analysts in the Clinton campaign, who were basing their tactics on traditional polling methods, laughed when Trump scheduled campaign events in the so-called blue wall — a group of states that includes Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin and has traditionally fallen to Democrats. But Cambridge Analytica saw they had an opening based on measured engagement with their Facebook posts. It was the small margins in Michigan, Pennsylvania and Wisconsin that won Trump the election.

Image Credit: Ali Zifan/Wikimedia Commons

Dark posts were also used to depress voter turnout among key groups of democratic voters. “In this election, dark posts were used to try to suppress the African-American vote,” wrote journalist and Open Society fellow McKenzie Funk in a New York Times editorial.“According to Bloomberg, the Trump campaign sent ads reminding certain selected black voters of Hillary Clinton’s infamous ‘super predator’ line. It targeted Miami’s Little Haiti neighborhood with messages about the Clinton Foundation’s troubles in Haiti after the 2010 earthquake.’”

Because dark posts are only visible to the targeted users, there’s no way for anyone outside of Analytica or the Trump campaign to track the content of these ads. In this case, there was no SEC oversight, no public scrutiny of Trump’s attack ads. Just the rapid-eye-movement of millions of individual users scanning their Facebook feeds.


In the weeks leading up to a final vote, a campaign could launch a $10-100 million dark post campaign targeting just a few million voters in swing districts and no one would know. This may be where future ‘black-swan’ election upsets are born.

“These companies,” Moore says, “have found a way of transgressing 150 years of legislation that we’ve developed to make elections fair and open.”

Part 3: A Propaganda Network to Accelerate Ideas in Minutes

Meanwhile, surprised by the results of the 2016 presidential race, Albright started looking into the ‘fake news problem’. As a part of his research, Albright scraped 306 fake news sites to determine how exactly they were all connected to each other and the mainstream news ecosystem. What he found was unprecedented — a network of 23,000 pages and 1.3 million hyperlinks.

Image Credit: Jonathan Albright

The sites in the fake news and hyper-biased #MCM network,” Albright writes, “have a very small ‘node’ size — this means they are linking outheavily to mainstream media, social networks, and informational resources (most of which are in the ‘center’ of the network), but not many sites in their peer group are sending links back.”

These sites aren’t owned or operated by any one individual entity, he says, but together they have been able to game Search Engine Optimization, increasing the visibility of fake and biased news anytime someone Googles an election-related term online — Trump, Clinton, Jews, Muslims, abortion, Obamacare.

“This network,” Albright wrote in a post exploring his findings, “is triggered on-demand to spread false, hyper-biased, and politically-loaded information.”

Even more shocking to him though was that this network of fake news creates a powerful infrastructure for companies like Cambridge Analytica to track voters and refine their personality targeting models

“I scraped the trackers on these sites and I was absolutely dumbfounded. Every time someone likes one of these posts on Facebook or visits one of these websites, the scripts are then following you around the web. And this enables data-mining and influencing companies like Cambridge Analytica to precisely target individuals, to follow them around the web, and to send them highly personalised political messages.”

The web of fake and biased news that Albright uncovered created a propaganda wave that Cambridge Analytica could ride and then amplify. The more fake news that users engage with, the more addictive Analytica’s personality engagement algorithms can become.

Voter 35423 clicked on a fake story about Hillary’s sex-trafficking ring? Let’s get her to engage with more stories about Hillary’s supposed history of murder and sex trafficking.
The synergy between fake-content networks, automated message testing, and personality profiling will rapidly spread to other digital mediums. Albright’s most-recent research focuses on an artificial intelligence that automatically creates YouTube videos about news and current events. The AI, which reacts to trending topics on Facebook and Twitter, pairs images and subtitles with a computer generated voiceover. It spooled out nearly 80,000 videos through 19 different channels in just a few days.
Given its rapid development, the technology community needs to anticipate how AI propaganda will soon be used for emotional manipulation in mobile messaging, virtual reality, and augmented reality.

Part 4: A Bot Gestapo to Police Public Debate

If fake news created the scaffolding for this new automated political propaganda machine, bots, or fake social media profiles, have become its foot soldiers — an army of political robots used to control conversations on social media and silence and intimidate journalists and others who might undermine their messaging.

Samuel Woolley, Director of Research at the University of Oxford’s Computational Propaganda Project and a fellow at Google’s Jigsaw project, has dedicated his career to studying the role of bots in online political organizing — who creates them, how they’re used, and to what end.

Research by Woolley and his Oxford-based team in the lead-up to the 2016 election found that pro-Trump political messaging relied heavily on bots to spread fake news and discredit Hillary Clinton. By election day, Trump’s bots outnumbered hers, 5:1.

“The use of automated accounts was deliberate and strategic throughout the election, most clearly with pro-Trump campaigners and programmers who carefully adjusted the timing of content production during the debates, strategically colonized pro-Clinton hashtags, and then disabled activities after Election Day,” the study by Woolley’s team reported.

There’s no way to know for sure whether Cambridge Analytica was responsible for subcontracting the creation of those Trump bots. “In Western democracies,” Woolley says, “bots have often been bought or built by subcontractors of main digital contractor teams because there is less necessity to report these deeper layers of campaign satellite workers to election commissions.”

But if anyone outside of the Trump campaign is qualified to speculate, it would be Woolley. Led by Dr. Philip Howard, the team’s Principal Investigator, Woolley and his colleagues have been tracking the use of bots in political organizing since 2010. That’s when Howard, buried deep in research about the role Twitter played in the Arab Spring, first noticed thousands of bots coopting hashtags used by protesters.

Curious, he and his team began reaching out to hackers, botmakers, and political campaigns, getting to know them and trying to understand their work and motivations. Eventually, those creators would come to make up an informal network of nearly 100 informants that have kept Howard and his colleagues in the know about these bots over the last few years.

Before long, Howard and his team were getting the heads up about bot propaganda campaigns from the creators themselves. As more and more major international political figures began using botnets as just another tool in their campaigns, Howard, Woolley and the rest of their team studied the action unfolding.

The world these informants revealed is an international network of governments, consultancies (often with owners or top management just one degree away from official government actors), and individuals who build and maintain massive networks of bots to amplify the messages of political actors, spread messages counter to those of their opponents, and silence those whose views or ideas might threaten those same political actors.

“The Chinese, Iranian, and Russian, governments employ their own social-media experts and pay small amounts of money to large numbers of people to generate pro-government messages,” Howard and his coauthors wrote in a 2015 research paper about the use of bots in the Venezuelan election.

Depending on which of those three categories bot creators fall into — government, consultancy or individual — they’re just as likely to be motivated by political beliefs as they are the opportunity to auction off their networks of digital influence to the highest bidder.

Not all bots are created equal. The average, run-of-the-mill Twitter bot is literally a robot — often programmed to retweet specific accounts to help popularize specific ideas or viewpoints. They also frequently respond automatically to Twitter users who use certain keywords or hashtags — often with pre-written slurs, insults or threats.

High-end bots on the other hand are more analog, operated by real people. They assume fake identities with distinct personalities and their responses to other users online are specific, intended to change their opinions or those of their followers by attacking their viewpoints. They have online friends and followers. They’re also far less likely to be discovered — and their accounts deactivated — by Facebook or Twitter.

Working on their own, Woolley estimates, an individual could build and maintain up to 400 of these boutique Twitter bots; on Facebook, which he says is more effective at identifying and shutting down fake accounts, an individual could manage 10-20.

As a result, these high-quality botnets are often used for multiple political campaigns. During the Brexit referendum, the Oxford team watched as one network of bots, previously used to influence the conversation around the Israeli/Palestinian conflict, was reactivated to fight for the Leave campaign. Individual profiles were updated to reflect the new debate, their personal taglines changed to ally with their new allegiances — and away they went.

Russia’s bot army has been the subject of particular scrutiny since a CIA special report revealed that Russia had been working to influence the election in Trump’s favor. Recently, reporter/comedian Samantha Bee traveled to Moscow to interview two paid Russian troll operators.

Clad in black ski masks to obscure their identities, the two talked with Bee about how and why they were using their accounts during the U.S. election. They told Bee that they pose as Americans online and target sites like The Wall Street Journal, The New York Post, The Washington Post, Facebook and Twitter. Their goal, they said, is to “piss off” other social media users, change their opinions, and silence their opponents.

Or, to put it in the words of Russian Troll #1, “when your opponent just … shut up.”

The Future of the Weaponized AI Propaganda Machine

The 2016 U.S. election is over, but the Weaponized AI Propaganda Machine is just warming up. And while each of its components would be worrying on its own, together, they represent the arrival of a new era in political messaging — a steel wall between campaign winners and losers that can only be mounted by gathering more data, creating better personality analyses, rapid development of engagement AI, and hiring more trolls.

At the moment, Trump and Cambridge Analytica are lapping their opponents. The more data they gather about individuals, the more Analytica and, by extension, Trump’s presidency will benefit from the network effects of their work — and the harder it will become to counter or fight back against their messaging in the court of public opinion.

Each Tweet that echoes forth from the @realDonaldTrump and @POTUS accounts, announcing and defending the administration’s moves, is met with a chorus of protest and argument. But even that negative engagement becomes a valuable asset for the Trump administration because every impulsive tweet can be treated like a psychographic experiment.

Trump’s first few weeks in office may have seemed bumbling, but they represent a clear signal of what lies ahead for Trump’s presidency — an executive order designed to enrage and distract his opponents as he moves to strip power from the judicial branch, installs Cambridge Analytica board member Steve Bannon on the National Security Council, and issues a series of unconstitutional gag orders to federal agencies.

It’s likely Cambridge Analytica will secure more contracts with federal agencies and is in the final stages of negotiations to begin managing White House digital communication throughout the Trump Administration. What new predictive-personality targeting becomes possible with potential access to data on U.S. voters from the IRS, Department of Homeland Security, or the NSA?

“Lenin wanted to destroy the state, and that’s my goal, too. I want to bring everything crashing down and destroy all of today’s establishment,” Bannon said in 2013. We know that Steve Bannonsubscribes to a theory of history where a messianic ‘Grey Warrior’ consolidates power and remakes the global order. Bolstered by the success of Brexit and the Trump victory, Breitbart (which Bannon owns) and Cambridge Analytica (which Bannon sits on the board of) are now bringing fake news and automated propaganda to support far-right parties in at least Germany, France, Hungary, and India as well as parts of South America.

Never has such a radical, international political movement had the precision and power of this kind of propaganda technology. Whether or not leaders, engineers, designers, and investors in the technology community respond to this threat will shape major aspects of global politics for the foreseeable future.

The future of politics will not be a war of candidates or even cash on hand. And it’s not even about big data, as some have argued. Everyone will have access to big data — as Hillary did in the 2016 election.

From now on, the distinguishing factor between those who win elections and those who lose them will be how a candidate uses that data to refine their machine learning algorithms and automated engagement tactics. Elections in 2018 and 2020 won’t be a contest of ideas, but a battle of automated behavior change.

The fight for the future will be a proxy war of machine learning. It will be waged online, in secret, and with the unwitting help of all of you.

Anyone who wants to effect change needs to understand this new reality. It’s only by understanding this — and by building better automated engagement systems that amplify genuine human passion rather than manipulate it — that other candidates and causes around the globe will be able to compete.

At Scout, we’ve been speaking with political strategists, technologists, and machine learning experts about how AI propaganda will spread through society in the near future. We want to work with you, the Scout community, to scenario plan what happens next. Here are some implications to get the conversation started.

IMPLICATION #1:

Public Sentiment Turns Into High-Frequency Trading

Thanks to stock-trading algorithms, large portions of public stock and commodity markets no longer resemble a human system and, some would argue, no longer serve their purpose as a signal of value. Instead they’re a battleground for high-frequency trading algorithms attempting to influence price or find nano-leverage in price position.

In the near future, we may see a similar process unfold in our public debates. Instead of battling press conferences and opinion articles, public opinion about companies and politicians may turn into multi-billion dollar battles between competing algorithms, each deployed to sway public sentiment. Stock trading algorithms already exist that analyze millions of Tweets and online posts in real-time and make trades in a matter of milliseconds based on changes in public sentiment. Algorithmic trading and ‘algorithmic public opinion’ are already connected. It’s likely they will continue to converge.

IMPLICATION #2: 

Personalized, Automated Propaganda That Adapts to Your Weaknesses

What if President Trump’s 2020 re-election campaign didn’t just have the best political messaging, but 250 million algorithmic versions of their political message all updating in real-time, personalized to precisely fit the worldview and attack the insecurities of their targets? Instead of having to deal with misleading politicians, we may soon witness a cambrian explosion of pathologically-lying political and corporate bots that constantly improve at manipulating us.

IMPLICATION #3: 

Not Just a Bubble, But Trapped in Your Own Ideological Matrix

Imagine that in 2020 you found out that your favorite politics page or group on Facebook didn’t actually have any other human members, but was filled with dozens or hundreds of bots that made you feel at home and your opinions validated? Is it possible that you might never find out?

==========================end of re-blog=====

Or is it just a sham that Trump’s team payed millions of dollars for? See my comment at the start of this blog ((updated Februari 19, 2017))

Posted in Cambridge Analytica, influencing peoples perception, Uncategorized | 1 Comment

Value is More than only Money, U-2

schermafbeelding-2017-02-16-om-22-53-28

This Re-blog is the description of a brilliant new publication “Value in the Commons Economy” of which the frontpage is shown here. It is a co-production of the P2P Foundation and the “Heinrich Bõll Stiftung”.  The Commons is one of the key organization structures  that can generate value which is more than products and money.

(I think I have helped review this report in one of the early stages).

Jaap van Till, The Connectivist

========Re-blog of report description==========

VALUES IN THE COMMONS ECONOMY

Curated by Ann Marie Utratel  , P2P Foundation core team, working on communications, strategy, Commons Transition and associated projects, and more. And also a co-founder of Guerrilla Translation. @amutratel

What is at the heart of the problems erupting worldwide? Is anything good emerging from these multiple crises? Can a new system grow from within the old one? Is it already here, visible and thriving? These questions are addressed by Michel Bauwens and Vasilis Niaros in this report, Value in the Commons Economy, co-published by Heinrich Böll Foundation and the P2P Foundation. The authors’ main thesis describes the ‘value crisis’ affecting our current world as a sign of an underlying transformation in our ‘value system’. Society is shifting from a system based on value created in a market system (through labor and capital) to one which also recognizes broader value streams. These streams are experienced as ‘contributions’ to structures based on the co-construction of shared resources, also known as ‘commons’. While this new system of value creation and distribution still operates within the mainstream value orthodoxy today, the Value in the Commons Economy report emphasizes how pioneering communities are working on expanding the new system from within, and building the potential to eventually break free of those confines.

Featuring real world case studies, such as Enspiral (a New Zealand based entrepreneurial coalition of mission-driven entities), Sensorica (a commons-based “Open Value Network” with partial market interfaces) and Backfeed (a blockchain-based prospective infrastructure for encouraging and rewarding peer production), “Value in the Commons Economy” addresses significant questions regarding the evolution of value.

Bauwens and Niaros explore how new value regimes can represent a shift towards post-capitalist practices. What if the commons represents a new economy that is being born within the old? We invite you to learn more about this powerful societal shift documented in this report.

(( click on this picture to open the PDF to read it ))

Executive Summary

The value crisis

Our common world is faced with significant questions regarding the evolution of value. We consider the following to be among the most important:

 • What is value, generally in the context of the allocation of resources in human societies, but more specifically in our ‘digitalized’, ‘networked’ societies where emerging knowledge commons are playing an increasingly vital role?
 • What ‘should’ value be in a world marked by ecological and resource constraints presently operating at a global scale?
 • In a world of social, cultural and institutional diversity, can a new ‘value system’ incorporate the multiple values that are not recognized by capitalism, such as the care economy and domestic work?

This report does not offer complete answers to these questions, but it looks at how the new commons-based approaches attempt to deal with them.

There is no consensus about what value is nor from where it is derived, neither cross-historically nor amongst analysts and commentators of contemporary capitalism. What individuals and societies are willing to put their attention and energy toward varies amongst cultures, regions, ideological and social groups within a society, and throughout historical times.

An intense debate persists on whether what determines value is located in the objective sphere (reflecting an amount of labor, energy, capital, resources etc.), such as is claimed by the labor value theory. Another approach is questioning whether it is located in the subjective sphere (the marginalist school, Austrian economics and its influence on mainstream neoclassical economics), whether as a simple correlation of individual desires or as a conscious collective decision and social contract.

There are, of course, major differences between these fundamental approaches. However, according to many authors, there seems to exist an increasing consensus that we are going through a ‘value crisis’ and that a new value regime must be invented. This crisis is characterized by an increased capacity to create common value through commons-based peer production and other practices of the collaborative economy. In these open and contributory systems, many contributors co-create value as a commons which can be used by all those that are connected to networks, but the income is generated by a fraction of the contributors connected to the marketplace.

The current value regime rewards ‘extractive’ production and consumption activities. Indeed, issues like the free labour of digital workers and social media users, the non-recognition of care work, and the ongoing ecological degradation of our planet and its resources are interlinked to the dominance of a system based on extractivism. Therefore, the key underlying shift needed is one from extractive models, practices that enrich some at the expense of the others (communities, resources, nature), to generative value models, practices that enrich the communities, resources etc., to which they are applied. This is what we could call the Value Shift.

Rather than discussing what the new value means for capitalism, the authors of this report ask: What does that new value represent for a shift towards post-capitalist practices? What if the commons represents a new economy that is being born within the old? If one adopts this perspective, two main avenues would be open to us.

The first avenue would be to think about ‘reverse co-optation’ of value, from the ‘old’ system to the new. Can the emerging commons-centric economy, which creates value in and through the commons, use capital from the capitalist or state system, and subsume capital to the new logic?

The second avenue goes one step further within the confines of the already existing commons economy: Can broader streams of value be recognized, and become the basis of a new distribution of value that recognizes the commons and its distinct species of value-creation?

One of the observed reactions is that some productive communities and the entrepreneurial coalitions allied with them are experimenting with generative business models, in which the entrepreneurial entities co-create the commons and create livelihoods for the contributors. An open cooperative that follows the first avenue (reverse cooptation) is Enspiral, through its ‘transvestment’ strategy, i.e. the transfer of value from one modality of value creation to another. This is implemented through the use of external investments with capped returns and the insulation of their purpose-driven activities from capitalist extraction. The second avenue (new value distribution strategies) is followed by Sensorica, which internally creates a value-sovereign distribution through its open value accounting system.

The underlying operating concept here is therefore a quest for ‘value sovereignty’. Communities that are already engaged in the value transition are operating within a dominant capitalist market economy. Thus, they must protect their value sovereignty through membranes that safeguard them from capture by extractive forces, and create reciprocity mechanisms to protect their networks. Finally, they must work at the eco-systemic level, i.e. create connections between value-sovereign meta-networks.

Case Studies

This report explores the open and contributory value practices of three pioneering peer production communities, namely Enspiral, Sensorica and Backfeed. The focus is on their value practices, i.e. how to maintain autonomy, how to create value sovereignty beyond the pressures of the capitalist market, how to generate value flows from the old economy to the new, advances and changes in their accounting practices, etc.

Enspiral is an entrepreneurial coalition of mostly mission-driven entities. These entities provide a wide range of services, including custom development of websites and applications, project management and creative services, all specialized for projects that aim to create social value. Enspiral’s infrastructure is managed by a cooperative Foundation that has a strong open source ethos in the documentation of its practices, along with a participatory design orientation to its structures. More specific, Enspiral calls itself an ‘open cooperative’ because of its commitment to both the production of commons, and an orientation towards the common good.

In the context of our description of a value shift, Enspiral is clearly pioneering a new ‘ethical’ value regime but also finding innovative solutions for what has previously been called ‘transvestment’. The Enspiral culture is coalesced around creating value for the society rather than for shareholders. It is statutorily oriented towards the common good and is pro-actively developing the conditions to serve this purpose. One of its core elements that illustrate this approach on value is ‘capped returns’. The general idea is that the total returns that investors may receive on the equity of a business are capped. For this, the shares issued by a company would be coupled by a matching call option which would require the repurchase of the shares at an agreed upon price. Once all shares have been repurchased by the company, it will be free to re-invest all future profits to its social mission. Through this mechanism, external and potentially extractive capital is ‘subsumed’ and disciplined to become ‘cooperative capital’.

Sensorica is an open collaborative network committed to the design and deployment of sensors and sense-making systems, utilizing open source software and hardware solutions. It is partially a commons-based community and partially a market-oriented entity. On one hand, individuals and organizations mutualize resources to initiate projects, driven primarily by intrinsic motivations. On the other hand, the innovative solutions developed in Sensorica can be exchanged in the market to generate income. In other words, it is experimenting with new ways of interaction between commons and market forms. To directly connect an open contributory system to potential income from the market and other sources, Sensorica has pioneered a complex form of a ‘value accounting system’. This system constitutes a reward mechanism that records and evaluates every member’s input and fairly redistributes revenues in proportion to each contribution to the related projects.

In our interpretation of their value practices, they differ in one essential aspect from the Enspiral model. In Enspiral, there is no direct linkage between the open and free contributions to their common resource base, and the creation of a livelihood through membership in their entrepreneurial entities. There is a ‘wall’ between the commons and the market. In the case of Sensorica, however, they have created independent entrepreneurial entities that have the sole right to commercialize their products and services. The income is directly linked to the priori commons contributions as measured through the open value accounting system.

Unlike our two previous examples, Backfeed is not a really operating peer production community, but its innovative and integrated design features warrants a special discussion. Backfeed is a system based on the use of the blockchain ledger, which imagines itself as a full infrastructure for decentralized production, which comes with sophisticated capabilities to develop incentives and express them through crypto-currencies. By doing this, they address the capacity to more easily create ‘value sovereign’ communities, and make technical tools available for their management of value. If Enspiral has a full wall between the market and the commons, which Sensorica aims to bridge through its open value accounting system, then Backfeed is even more directed towards the market polarity, by an intensive use of ‘incentives’ for the commons-based production.

Whether that is a desirable option is a fundamental question, as commons-based production is said to be based on ‘intrinsic’ motivation, and there is a potential danger that ‘extrinsic’ market-based incentives may ‘crowd out’ commons-based motivations. But with these reservations in mind, Backfeed remains an innovative way to think through the future of commons-based production with much more emphasis on extrinsic incentives and crypto-currency based monetization. Politically, the polarity represented by Enspiral follows a strong commons-based, common good oriented, and community centric approach, while Backfeed’s vision is based much more on the aggregation of individuals, who contractually align with each other, and with more stress on the exchange mechanisms. At this stage of non-implementation, the Backfeed protocol and design should be read as a possible future scenario for value exchange.

Policy Recommendations and Conclusions

The third section of the report explores some policy recommendations related to the aforementioned approaches, and how they could affect society as a whole, and the furtherance of commons-based peer production models. The report summarizes a set of proposals that deal respectively with an ‘economic’ and ‘political’ infrastructure for the new commons-based value regime.

Regarding the economic infrastructure, two aspects of suggested practice and policy are discussed. The first one is related to the protection of the ‘internal value regime’ that is distinct from the external one. This is what we call the practices that insure ‘value sovereignty’. The second aspect concerns the measures against external extractive and rent-seeking activities of profit-maximizing entities towards the commons, but also the positive capacity of reverse cooptation of the means available in the dominant external system.

The policy recommendations related to the political infrastructure aim at building a counter-power at the urban, regional and global level. To this end, a number of proposals is introduced which focus on the creation of the appropriate institutions to support commoners and commons-oriented enterprises on both the local and global level.

Our proposals describe the requirements for a new mode of exchange and production that integrates the requirement of shared knowledge and mutualization of physical infrastructures, fair distribution of value, and compatibility with the ecosystems on which we depend.

To conclude, we believe that a strategy for a multi-modal commons-centric transition offers a positive way out of the current crisis, and a way to respond to the new cultural and political demands of the commons-influenced generations. The commoners are already here and so are the commons, and the prefigurative forms of a new value regime. The time has come for an integrated strategy that both strengthens their economic networks, and the emergence of a new value regime.

===========end of Re-blog=================

PS1. Based on the above described monograpy the authors have given more explanation and instructions in:  https://wordpress.com/read/feeds/8986875/posts/1343069253

[ Digital technologies allow for the creation of a new mode of production, a new mode of allocation, and new types of social relations beyond the state-market nexus.

Not since Marx identified the manufacturing plants of Manchester as the blueprint for the new capitalist society has there been a deeper transformation of the fundamentals of our social life. As capitalism faces a series of structural crises, a new social, political and economic dynamic is emerging: peer-to-peer (P2P).

What is P2P? And why is it important in building a commons-centric future? These are the questions we try to answer, by tying together four of its aspects:

 1. P2P is a type of social relations in human networks;

 2. P2P is also a technological infrastructure that makes the generalization and scaling up of such relations possible;

 3. P2P thus enables a new mode of production and exchange;

 4. P2P creates the potential for a transition to an economy that can be generative towards people and nature.

We believe that these four aspects will profoundly change human society. P2P ideally describes systems in which any human being can contribute to the creation and maintenance of a shared resource, while benefiting from it. There is an enormous variety of such systems: from the free encyclopedia Wikipedia to free/open-software projects, to open design and hardware communities, to relocalization initiatives and community currencies]  READ ON BY CLICKING THE ABOVE LINK

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

U-2 Lets start the Non Violent Uprising-2 to replace the Trump retro insurgence (Uprising-1)

screen-shot-2017-02-15-at-17-34-55

Dear all,

As I announced before on these blog pages it is high time to make a start with a worldwide constructive revolt. Focus should be on bottom-up building local  self sustaining communities consisting of local citizens who are able to commit themselves to get things working. Not just talking and endless conferences and without violence.

 1. The P2PFoundation.net has in the past years explored and experimented with this idea in the form of local teams in “commons” or cooperatives. Read for instance their brilliant report, described in:  https://blog.p2pfoundation.net/value-in-the-commons-economy/2017/02/16   I will re-blog that description in my next blog.

These days the pressure is mounting to come up with an answer to the vast and very dangerous idea’s of Trumpism and the nationalist little Mussolini’s in other countries; which are bound to fail and will will grind to a halt in very violent disasters, see the blog before this one. 

2. A mindset very similar to that of the P2P Foundation was  described onSep 27, 2016 by:  Gunther Sonnenfeld  [ partner @ExileLeadership // advisory @faveeo @verizon @HolonEd // ex @k5_ventures // co-Creator of Smart Ecologies + next gen @insurgeintel // Ashkenazi + Ute]     with a group called EXILE who have defined “Smart Ecologies”

==================================================

An Applied Blueprint for the Restoration of Democracy

At Exile, we have forged a new path aligning ecological, economic, journalistic and policy development. We see this synthesis as the future of a civic democracy.

From a certain perspective, the great gift to be gleaned from this current presidential race and subsequent election is to become very clear that thisexperiment in democracy unique to the United States and other western societies is in fact just that, an experiment.

The founding fathers of America were irrevocably influenced by Enlightenment values, particularly the principles of egalitarianism and rationality. They crafted this crazy experiment called democracy out of these principles, and over the last few centuries a whole host of elements have been added to the core axioms set forth in the Declaration of Independence and were then codified in the Constitution.

The history and agendas, however, behind the founding of America are not quite as romantic as some might think. Many times throughout the history of the United States it becomes apparent— much like we are seeing now — that the departure from monarchy has not directly translated into the adopted notions of civil freedom, or voting rights, or racial and gender equality.

As John Randolph of Roanoke once said: “I love liberty. I hate equality.”

Whereas in other eras this fact shows up as obvious — the massacre of native peoples, the enslavement of Africans, refusing women the vote, segregation and massive race inequality — in the present era the picture is not so clear. Yes, we can point to serious issues around wealth concentration, unchecked corporate power, inner-city poverty, and police brutality to name but a few.

But the real issue at the center of any viable democracy is choice; the ability to choose leadership and influence policy in a way that supports society and human beings at their very best.

This election cycle, perhaps more than any before, helps us to see how representative choice and the power of an informed electorate live on as ideals but have very little relationship to reality. We created this graphic to illustrate a situation that millions of citizens sense; the current democratic system provides little more than the illusion of choice. As a voter, one can cast a vote in favor of a party in service to the control over ideas, or cast a vote in favor of a party in service to the control over choices. ((The old -ism choices:))

screen-shot-2017-02-15-at-20-39-27

This barren democratic landscape, of course, can easily seduce us into a state of apathy and resignation. But, if we keep in mind that democracy is an experiment of history, and we are creators of history, we know that something can be done.

The fundamental mistake, however, that people make when examining what is “wrong” with the system is to try and change, modify or improve upon it. Such a move is a grave error, and not in keeping with the energy and daring nature of the original founders. Further, it is actually pointless when you realize — per the graphic above — that party parity reveals a single, non-adaptive system.

Instead, the move today is to prototype an evolutionary step-change that does not try to correct anything. Looked at from the perspective of an evolutionary process, what we see is the experiment in American Democracy going through a necessary period of creative collapse.

One way to understand what is going on today is to look at what happened to science, particularly the realm of physics, in the middle of this last century. Scientists then were confronted with the collapse of the most basic and rudimentary laws of science, laws that had stood for centuries. In the face of new data and new perspectives leading scientists faced a choice: Ram the new data and perspectives into the old laws because the laws were sacrament, or let the new dissolve the solidity of the old. They chose the latter.

We are forced to make the same choice today when considering what our responsibilities are as citizens to this grand system of democracy. We can stubbornly hold on to the old laws that govern a liberal democracy, or we can create new ones that will support a true civic engagement model for democracy.

We are certain that in every measure, a civic engagement model is more coherent and closely aligned to this moment in history. In this writing we will lay it all out for you.

FOR FURTHER READING: https://medium.com/training-the-mind-to-see-new-horizons/an-applied-blueprint-for-the-restoration-of-democracy-7aa506d94347#.1fp28mi3w

Statement: “We (Exile) are not advocates of violence or uprisings. We support building & balanced action”

============================================================

3. My guess is that the Pirate Parties have followed the Exile method of non-violent construction.

poster-ppn

4. My advice is:  Do exactly the opposite of what the Trumpians & Bannons and Le Pens propose. For instance: instead of isolation,  make diversity into a force, by making TRANS-TRIBAL CONNECTIONS for Collaboration.the-split-1

 

Sure, the press loves to report acts of violence (attention meme) and the police often tries to provoke fighting to legitimize forceful macho militarized suppression. But do not fall into their traps. What they and their masters really fear most is DIS-OBEDIENCE. That is real peoples-power.

Jaap van Till, TheConnectivist

Posted in smart ecologies, Uncategorized, Uprising-2 | Leave a comment